Sporazumni razvod braka

Brak je zakonom uređena zajednica života muškarca i žene koji se sklapa na osnovu slobodnog pristanka budućih supružnika. Porodičnim zakonom RS regulisani su uslovi i postupak za sklapanje braka, dejstva braka, ali i razlozi za njegov prestanak.

Inicijalni akt kojim se pokreće brakorazvodna parnica može biti tužba za razvod braka ili predlog za sporazumni razvod braka.

Kako su supružnici dobrovoljno stupili u brak isto tako se mogu dogovoriti, sporazumeti da taj brak prestane. Sporazumni razvod je način prestanka braka u situaciji kada su supružnici saglasni da brak prestane te mogu i žele da postignu sporazum o određenim pitanjima koja se tiču zajedničke imovine i staranja o detetu. Ako supružnici dođu do zaključka da brak treba razvesti preporučljivo je da ulože vreme i napor da postignu međusobni dogovor i da brak razvedu u ovoj formi jer je ona sa emocionalne ali i materijalne strane mnogo bezbolnija za same supružnike, a pogotovo za decu. Sam postupak sporazumnog razvoda može se okončati već na prvom ročištu, a umesto prisustva supružnika, dovoljno je prisustvo advokata koji ih zastupaju, ukoliko supružnici iz bilo kog razloga ne mogu ili ne žele da prisustvuju.

Postupak se pred nadležnim sudom pokreće predlogom za sporazumni razvod brak, koji mora biti sastavljen u pisanom obliku. Potrebno je da se supružnici u svom predlogu za sporazumni razvod braka usaglase oko vršenja roditeljskog prava (ukoliko supružnici imaju zajedničku maloletnu decu) i oko deobe zajedničke imovine.

U pismenom sporazumu o vršenju roditeljskog prava supružnici se mogu dogovoriti da zajedno vrše roditeljsko pravo ili da roditeljsko pravo vrši samo jedan roditelj. Ukoliko odluče da roditeljsko pravo vrši samo jedan roditelj, supružnici se moraju sporazumeti o poveravanju zajedničkog deteta jednom roditelju, visini alimentacije deteta koje plaća drugi roditelj i o načinu održavanja ličnih odnosa deteta sa drugim roditeljem.

U pogledu podele zajedničke imovine stečene u braku praksa je pokazala da je ovaj deo sporazuma često prepreka sporazumnom razvodu braka, s obzirom da se supružnici po pravilu lakše dogovore oko pitanja braka i dece, ali često izostane dogovor oko podele imovine, te je uvek preporučljivo da se ovaj postupak obavi uz stručnu pomoć advokata koji ima iskustva u postupcima te vrste.

Naša kancelarija nudi stručnu pomoć u sastavljanju sporazuma o razvodu braka, kao i vođenje postupka povodom razvoda braka, uz što manje utroška vremena i energije kod bračnih supružnika, a posebno imajući u vidu osetljivost oblasti porodičnih sporova i odluka u vezi sa ovom oblasti.

U našoj dosadašnjoj praksi najbolja referenca za naš rad u ovoj oblasti su zadovoljni klijenti, gde naš pravni tim u ovoj oblasti sa razumevanjem potreba i želja klijenata, uvek traga za ono što je najbolje za klijentove sadašnje i buduće interese.

Podelite ovaj članak

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Pročitajte ostale tekstove