Tužba za razvod braka

U Srbiji prosečno oko 35000 ljudi godišnje zaključi brak dok se oko 8000 razvede pa je bračno pravo za oblast porodičnog prava svakako najvažnija oblast i potreba da se pronađe dobar advokat za razvod braka i uopšte za porodično pravo je vrlo značajna.

U prilog navedenom govori činjenica da razvod braka ne znači samo formalan prekid zajednice života supružnika već i podelu zajedničke imovine kao i uređenje vršenja roditeljskog prava i održavanja kontakta između roditelja kome dete nije povereno, te je pomoć stručnog lica u ovom postupku od izuzetne važnosti.

U pravu Republike Srbije, brak je definisan kao raskidiv, tako da svaki supružnik može da inicira postupak razvoda braka čak uprkos eventualnom protivljenju drugog supružnika.

Porodični zakon propisuje da svaki supružnik može tražiti razvod braka ako postoje brakorazvodni razlozi, i to da su bračni odnosi ozbiljno i trajno poremećeni, odnosno da se objektivno ne može ostvarivati zajednica života supružnika. U tužbi za razvod braka se najčešće navode oba razloga.

Sud koji postupa po tužbi za razvod braka raspravlja najčešće o samom razvodu braka, kao i vršenju roditeljskog prava nad zajedničkom maloletnom decom, dok će deoba zajedničke imovine biti rešena u posebnom parničnom postupku. Razlog za to je pre svega interes dece, kako bi se o njihovom staranju i iznosu izdržavanja što pre rešilo. Deoba imovine je postupak koji nešto duže traje, te je ta činjenica osnovni razlog zašto se o tome odlučuje u posebnoj parnici.

Postupak po tužbi za razvod braka je u znatnoj meri komplikovaniji od postupka koji sud sprovodi po zajedničkom Sporazumu za razvod braka. U postupku za razvod braka sud mora odrediti, zakazati i sprovesti više od jednog ročišta (najčešće 2 do 3), međutim ono što je olakšavajuća okolnost jeste to da je prisustvo supružnika neophodno samo na jednom ročištu, radi saslušanja, dok je advokat taj koji će sprovesti ostatak postupka. Shodno navedenom, u potpunosti je jasan značaj stručnog i kvalifikovanog pravnog tima. Takođe, postoji i mogućnost da klijent ne dolazi lično u sud, već može da da punomoć advokatu, koji će umesto njega dati izjavu na sudu.

Naša kancelarija ima bogato iskustvo u izradi tužbi za razvod braka, regulisanju pitanja povodom starateljstva i izdržavanja deteta, gde poštovajući želje i najbolje interese klijenata, na stručan način pruža pravnu pomoć klijentima u ovakvom teškom životnom periodu.

Klijente savetujemo u ostvarivanju njihovih zakonskih prava i težimo pronalaženju najboljih rešenja pravnih problema, pri tome, rukovodimo se etičkim principima i visokim profesionalizmom.

Podelite ovaj članak

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Pročitajte ostale tekstove