U kojim slučajevima je prikladno zahtevati povećanje alimentacije

Sadržaj

Kada se promene okolnosti zarade i životnog standarda roditelja, kao i okolnosti vezane za potrebe deteta, a što se veoma često dešava u praksi, jednom utvrđena visina izdržavanja se može menjati, odnosno smanjiti ili povećati.

Kako se određuje visina alimentacije

Obaveza plaćanja alimentacije kao zakonskog izdržavanja nastaje po samoj sili zakona, ali da bi izdržavano lice moglo ostvariti ovo svoje pravo, potrebno je da prethodno obaveza davaoca alimentacije bude utvrđena sudskom presudom.

Ako se visina izdržavanja određuje u procentu od redovnih mesečnih novčanih primanja dužnika izdržavanja (zarada, naknada zarade, penzija, autorski honorar itd.), visina izdržavanja po pravilu ne može da bude manja od 15% niti veća od 50% redovnih mesečnih novčanih primanja dužnika izdržavanja, umanjenih za poreze i doprinose.

Izdržavanje se određuje prema potrebama poverioca i mogućnostima dužnika izdržavanja, pri čemu se vodi računa o minimalnoj sumi izdržavanja. Potrebe poverioca izdržavanja zavise od njegovih godina, zdravlja, obrazovanja, imovine i prihoda, kao i drugih okolnosti od značaja za određivanje izdržavanja.

Mogućnosti dužnika izdržavanja zavise od njegovih prihoda, mogućnosti za zaposlenje i sticanje zarade, njegove imovine, ličnih potreba i obaveze da izdržava druga lica, kao i drugih okolnosti od značaja za određivanje izdržavanja.

Kada se u praksi podnosi zahtev za povećanje alimentacije

Čest primer u praksi kada se stvorei uslovi za podnošenjem zahteva za povećanje alimentacije jeste promena posla dužnika izdržavanja, na kojem je dužniku plata nekoliko puta veća.

Takođe opravdane okolnosti koje dovode do podnošenja pomenutog zahtev mogu biti i na strani poverioca izdržavanja, i to na primer polazak deteta u školu, u kom periodu se značajno povećavaju potrebe deteta, a što sve podrazumeva potrebu da se izmeni, odnosno poveća iznos koji će dužnik biti obavezan da isplaćuje na ime izdržavanje deteta, odnosno alimentacije.

Kako izgleda sudski postupak za povećanje alimentacije

Postupak za povećanje alimentacije pokreće se podnošenjem tužbe nadležnom sudu od strane roditelja koji ima starateljstvo nad detetom, kao zastupnikom deteta. Nakon podnošenja tužbe, sud održava ročište gde utvrđuje činjenice i donosi novu presudu kojom menja visinu izdržavanja (alimentacije).

Bilo da je reč o prvobitnom utvrđivanju visine alimentacije ili u njenoj izmeni, pomenuta tema za sobom nosi niz pitanja na koja se odgovori retko mogu pronaći na jednom mestu. Budući da se radi o veoma značajnom pitanju za samo dete, kao poverioc izdržavanje, bitno je da se obratite advokatu koji će Vam pružiti sve potrebne informacije korisne za sam postupka i ostvarenje Vaših prava, a zatim i stručnu pomoć tokom samog sudskog spora.

Da li imam pravo žalbe na presudu o visini alimentacije

Nakon što sud donese Presudu kojom je odlučio o Zahtev za povećanje alimentacije, strana koja je nezadovoljna sa odlukom suda, ima pravo na podnošenje Žalbe drugostepenom sudu u roku od 15 dana od Presude. Budući da se radi o porodičnom sporu, koji spada u hitne postupke, drugostepeni sud će u što kraćem roku doneti odluku po žalbi, kojom će potvrditi prvostepenu odluku suda, izmeniti je ili ukinuti.

Podelite ovaj članak
Pročitajte ostale tekstove
Najnoviji slučajevi
Zakažite video poziv sa advokatom

Umesto sastanka u kancelariji, održavamo konsultacije i preko video poziva, putem Google meet platforme, koja je svima dostupna.

Cena konsultacija je 5.000,00 dinara, i plaća se unapred, najkasnije jedan radni dan pre termina konsultacija.

Ukoliko uplata ne bude bila vidljiva na računu jedan radni dan pre zakazanog termina, zadržavamo pravo da otkažemo zakazani termin.

Ako ste uplatili iznos za konsultacije, a iz opravdanih razloga budete sprečeni da se pojavite na video pozivu u zakazanom terminu, potrebno je da nas o tome obavestite jedan radni dan unapred kako bismo pomerili sastanak i zakazali drugi termin.

Podaci za uplatu

Primalac: Advokat Popović Srđan, Novi Sad, Lasla Gala 7
Svrha uplate: Konsultacije
Br. računa: 265-7570310000079-54