Povećanje alimentacije

Obaveza plaćanja alimentacije kao zakonskog izdržavanja nastaje po samoj sili zakona, ali da bi izdržavano lice moglo ostvariti ovo svoje pravo, potrebno je da prethodno obaveza davaoca alimentacije bude utvrđena sudskom presudom.

Izdržavanje se određuje prema potrebama poverioca i mogućnostima dužnika izdržavanja, pri čemu se vodi računa o minimalnoj sumi izdržavanja. Potrebe poverioca izdržavanja zavise od njegovih godina, zdravlja, obrazovanja, imovine i prihoda, kao i drugih okolnosti od značaja za određivanje izdržavanja.
Mogućnosti dužnika izdržavanja zavise od njegovih prihoda, mogućnosti za zaposlenje i sticanje zarade, njegove imovine, ličnih potreba i obaveze da izdržava druga lica, kao i drugih okolnosti od značaja za određivanje izdržavanja.

Kada se promene okolnosti zarade i životnog standarda roditelja, kao i okolnosti vezane za potrebe deteta, a što se veoma često dešava u praksi, jednom utvrđena visina izdržavanja se može menjati, odnosno smanjiti ili povećati.

Postupak za povećanje alimentacije pokreće se podnošenjem tužbe nadležnom sudu. Nakon podnošenja tužbe, sud održava ročište gde utvrđuje činjenice i donosi novu presudu kojom menja visinu izdržavanja (alimentacije).

Ako se visina izdržavanja određuje u procentu od redovnih mesečnih novčanih primanja dužnika izdržavanja (zarada, naknada zarade, penzija, autorski honorar itd.), visina izdržavanja po pravilu ne može da bude manja od 15% niti veća od 50% redovnih mesečnih novčanih primanja dužnika izdržavanja, umanjenih za poreze i doprinose.

Advoktaska kancelarije Popović se dugi niz godina bavi postupcima naplate alimentacije, kao i promenama iste. Ukoliko Vam je potrebna pravna pomoć radi sastavljanja Tužbe za promenu visine alimentacije, ili pak pravni savet, budite slobodni da nas kontaktirate kako bi Vam pomogli da na najbolji način zaštitite svoja prava koja Vam po zakonu pripadaju.

Podelite ovaj članak

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Pročitajte ostale tekstove