Naknada štete

Postupak prinudne naplate

Postupak prinudne naplate

Usled nemogućnosti da naplate svoja potraživanja poverioci su često prinuđeni na pokretanje postupka prinudne naplate. Zakonom o izvršenju i obezbeđenju regulisano je pitanje prinudnog namirenja

Pročitaj više »
Tužba za naplatu kirije

Tužba za naplatu kirije

Ugovor o zakupu predstavlja sredstvo pravne zaštite, kao i regulisanja uzajamnih odnosa između zakupodavca i zakupoprimca. Materija kojom se regulišu međusobni odnosi zakupodavca i zakupoprimca,

Pročitaj više »