Raspravljanje zaostavštine (Ostavinska rasprava)

Sadržaj

U postupku za raspravljanje zaostavštine (ostavinski postupak) se utvrđuje koja imovina sačinjava zaostavštinu preminulog, ko su njegovi naslednici, i koja prava iz zaostavštine pripadaju kojim naslednicima.

Postupak se, po pravilu, pokreće po službenoj dužnosti od strane suda koji nakon što mu matičar dostavi izvod iz matične knjige umrlih, određuje koji javni beležnik će sprovesti ostavinsku raspravu u konkretnom predmetu, te se kod javnog beležnika održava ročište.

Nakon dobijanja poziva za prisustvovanje na ostavinskoj raspravi nasledni učesnici (naslednici) dužni su da se pojave na zakazanom ročištu sa celokupnom dokumentacijom vezano za imovinu preminulog. Međutim, ako je neko od naslednika sprečen da pristupi ročištu, isti može da dostavi pisanu izjavu ili da opravda izostanak, što sve može da uradi i preko svog advokata.

Ukoliko ne postoje sporna pitanja između naslednih učesnika, javni beležnik donosi Rešenje o nasleđivanju kojim se ostavinski postupak i okončava, te je u ovom slučaju ovaj postupak relativno brz i jednostavan. Ukoliko pak postoji bilo kakvo sporno pitanje (npr. u vidu osporavanja testamenta, ugovora o doživotnom izdržavanju, ugovora o poklonu, pozivanja naslednika na nužni nasledni deo, itd.), javni beležnik nasledne učesnike upućuje na pokretanje naslednog spora pred sudom, i sud je nadležan za dalje postupanje.

Moguća je i situacija da se nakon određenog vremena pojavi imovina ostavioca, koja iz različitih razloga nije bila obuhvaćena Rešenjem o nasleđivanju. U tom slučaju naknadno pronađena imovina se prijavljuje sudu, traži se da sud sprovede dopunski postupak, i da novim dopunskim rešenjem rasporedi naslednicima ovu imovinu. Ako ostavinski postupak nije ni vođen, a reč je o naknadno pronađenim pokretnim stvarima, sud će pokrenuti postupak na zahtev zainteresovanih lica, ili po službenoj dužnosti, ukoliko je reč o nepokretnostima. Odricanje od nasleđa dato u prvobitno vođenom postupku ne važi i za naknadno pronađenu imovinu.

Advokatska kancelarija Popović ima bogato iskustvo u vezi sa svim pitanjima koja se tiču raspravljanja zaostavštine, kako u slučaju kada nema spornih činjenica, tako i u slučajevima kada postoji spor koji treba da se reši pred sudom. Uvek se maksimalno trudimo da pažljivo postupamo u najboljem interesu naših klijenata i da pružimo profesionalnu i stručnu pomoć kako bi se čitav postupak uspešno završio. Slobodno nas kontaktirajte putem kontakt podataka koji se nalaze ispod ovog teksta, za više informacija, kao i za potrebnu pomoć.

Podelite ovaj članak
Pročitajte ostale tekstove
Najnoviji slučajevi