Testament (Zaveštanje)

Testament (Zaveštanje) je dokument kojim neko lice raspodeljuje svoju imovinu za slučaj smrti u zakonom određenom obliku. Uslovi za sastavljanje testamenta (Zaveštanja) su starost od petnaest ili više godina, kao i sposobnost za rasuđivanje.

Testament (Zaveštanje) može biti sastavljen u više različitih oblika, od kojih su neki: svojeručni testament, pismeni testament pred svedocima, sudski testament, konzularni testament, međunarodni testament, usmeni testament i javnobeležnički testament.

U praksi preporučujemo da se testament uvek sastavi u pisanom obliku, pred svedocima, ili da se overi pred javnim beležnikom. Prilikom sastavljanja testamenta važno je da se nesumnjivo potvrdi da je lice koje sastavlja testament imalo ozbiljnu, stvarnu i slobodnu volju za sastavljanje testamenta (zaveštanja), što potvrđuju prisutni svedoci i/ili javni beležnik. Ovim putem se postiže najveća moguća pravna sigurnost i osigurava da testament ostane na snazi i da kasnije treća lica ne mogu da osporavaju testament.

Ukoliko je testament sastavljen uz prisustvo mana volje, testament se može poništavati pred nadležnim sudom.

Testamentom (zaveštanjem) se može postaviti jedan ili više naslednika. Takođe se testamentom može narediti osnivanje zadužbine, i odrediti sredstva za postizanje cilja zadužbine. Testamentom se naslednicima mogu postaviti i određeni uslovi i rokovi, a takođe se naslednicima može naložiti da nešto učine ili da se uzdrže od nečega što bi inače imali pravo da učine.

Testament se uvek može opozvati (odustajanje od testamenta), čime testament prestaje da važi.

Testamentom se mogu isključiti iz nasleđivanja zakonski naslednici, međutim, oni u tom slučaju imaju pravo da zahtevaju nužni nasledni deo, koji je manji od naslednog dela koji bi im pripao da ne postoji testament.

Naša kancelarija pruža stručnu pomoć prilikom sastavljanja testamenta (zaveštanja), a takođe i u slučajevima kada je potrebno da se testament poništava pred sudom, u kojem slučaju se podnosi tužba za poništaj testamenta. Naš pravni tim posvećuje maksimalnu pažnju kvalitetnoj izradi testamenta, čime se prava naših klijenata na najbolji mogući način štite, što je od velikog značaja da bi se izbegli svi eventualni sporovi.

Podelite ovaj članak

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Pročitajte ostale tekstove