Refundacija PDV-a kod kupovine prve nekretnine

U današnje vreme svedoci smo velike potražnje u pogledu kupovine stanova u zgradama novije gradnje, koje naseljavaju različite delove grada.
Važno je znati da kupci prvog stana koji kupuju stan od investitora, imaju pravo na refundaciju PDV-a za svoju prvu nepokretnost.

Kada kupujete stan od investitora, u kupoprodajnu cenu stana uračunat je i PDV. U konkretnom slučaju, kupac prvog stana ima pravo na povrat PDV-a, u iznosu od 10% od vrednosti kupoprodajne cene koju je kupac isplatio prodavcu, odnosno investitoru.

Da bi se ostvario pravo na povrat PDV-a prilikom kupovine prvog stana, neophodno je da kupac ispunjava određene uslove.
Traženi uslovi podrazumevaju da u svojoj svojini (ili susvojini) niste imali stan na teritoriji Republike Srbije, u periodu od 1.jula 2006. godine pa do dana overe ugovora o prodaji nepokretnosti, kao i da ste punoletni državljanin Republike Srbije, sa prebivalištem na teritoriji RS.

Kupac prvog stana po zakonu ima pravo na refundaciju PDV-a za površinu stana do 40m2, a članovi njegovog porodičnog domaćinstva imaju pravo na 15m2, po svakom članu koji takođe u svojini odnosno susvojini, nisu imali stan na teritoriji Republike Srbije pre 1. jula 2006. godine pa do dana overe kupoprodajnog ugovora.
Dakle, ukoliko recimo kupujete stan od 70 m2 zajedno sa supružnikom, imate pravo na povraćaj PDV-a za 40 m2 i još 15 m2 za Vvašeg supružnika. Navedeno bi značilo da imate pravo na povrat PDV-a za površinu od ukupno 55 m2 Vašeg stana.

Takođe je važno napomenuti da svi članovi porodičnog domaćinstva, za koje se traži povrat PDV-a, moraju imati isto prebivalište kao i kupac u trenutku zaključenja kupoprodajnog ugovora. Uz navedeno, članovi porodičnog domaćinstva koji se odluče na povrat PDV-a za njihov deo od 15 m2, trebaju znati da prilikom kupovine sopstvenog prvog u nekom narednom periodu, neće imati pravo na refundaciju PDV-a kao kupci prvog stana, budući da su svoje pravo već ostvarili.

Pravo na refundaciju PDV-a za kupovinu prvog stana, kupac ostvaruje podnošenjem pismenog zahteva nadležnom poreskom organu, koji je dužan da u roku od 30 dana od dana podnošenja zahteva, Rešenjem odluči da li kupac prvog stana ispunjava uslove za povrat PDV-a. Ukoliko poreski organ odluči da ispunjavate sve propisane uslove, u roku od 15 dana od dana donošenja rešenja biće Vam izvršena refundacija PDV-a.

Ukoliko imate u planu kupovinu prvog stana od investitora, budite slobodni da se obratite našoj advokatskoj kancelariji koja Vam stoji na raspolaganju radi svih informacija o poreskim olakšicama, neophodnim procedurama, roku za podnošenje zahteva za refundaciju pdv-a, kao i dokumentaciji koju je neophodno pribaviti, a sve u cilju ostvarenja Vaših prava koja Vam po zakonu pripadaju.

 

Podelite ovaj članak

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Pročitajte ostale tekstove