Prelazak preko neisprekidane uzdužne linije (tzv. pune linije)

Sadržaj

Jedan od najčešćih saobraćajnih prekršaja na putevima jeste preticanje preko pune linje. Naime, preticanje ili obilaženje jesu uslovne radnje koje vozač sme da vrši samo ukoliko time ne ometa normalno kretanje vozila koja dolaze iz suprotnog smera i ako na putu ima dovoljno prostora za bezbedno izvođenje pomenutih radnji. Dakle, vozač ne sme svojim ponašanjem ni na koji način da ugrožava druge učesnike u saobraćaju.

Vozačima nije dozvoljeno da svojim vozilom vrše preticanje ili obilaženje preko neisprekidane uzdužne linije, takozvane pune linije, koristeći saobraćajnu traku namenjenu za kretanje vozila iz suprotnog smera.

Ukoliko Vam se stavlja na teret prelazak preko pune linije, i protiv Vas se vodi prekršajni postupak, to ne znači da ste automatski krivi i da morate da budete kažnjeni. Uz dobrog branioca i stručno pruženu odbranu možete se odbraniti na sudu i možete biti oslobođeni kazne.

Važno je napomenuti da zakon predviđa i određene izuzetke od zabrane preticanja ili obilaženja preko neisprekidane uzdužne linije i u tim slučajevima ne možete biti kažnjeni.

Preticanje ili obilaženje preko neisprekidane uzdužne linije dozvoljeno je ukoliko vozač time ne ometa normalno kretanje vozila koja dolaze iz suprotnog smera i kada na putu ima dovoljno prostora za bezbedno izvođenje takvih radnji. Uz navedeno, preticanje odnosno obilaženje dozvoljeno je radi preticanja, odnosno obilaženja bicikla, radne mašine, traktora, motokultivatora, odnosno zaprežnog vozila, pod uslovom da vozač time ne ometa normalno kretanje vozila koja dolaze iz suprotnog smera.

Za prelazak preko neisprekidane uzdužne linije Zakon o bezbednosti saobraćaja na putevima pored novčane kazne ili kazne zatvora, propisuje izricanje kaznenih poena kao i zaštitnu meru zabrane upravljanja motornim vozilom.

Takođe, ističemo još i da preticanje ili obilaženje preko neisprekidane uzdužne linije može lako prerasti u nasilničku vožnju. Nasilničkom vožnjom smatra se preticanje kolone vozila pri čemu vozač svojim vozilom prelazi ili se kreće po neisprekidanoj uzdužnoj liniji koja razdvaja kolovozne trake po smerovima kretanja. Za takav vid vožnje Zakon o bezbednosti saobraćaja na putevima propisuje kaznu zatvora i novčanu kaznu ili kaznu rada u javnom interesu i novčanu kaznu. Uz navedene kazne, predviđena je i zaštitna mera zabrane upravljanja motornim vozilom kao i određen broj kaznenih poena.

U navedenoj oblasti, advokatska kancelarija Popović ima bogato višegodišnje iskustvo u velikom broju prekršajnih postupaka i sa maksimalnom pažnjom se staramo o zaštiti prava i interesa naših klijenata, što Vam može koristiti u slučaju da je protiv Vas pokrenut prekršajni postupak.  Vrlo je važno da znate da troškove stručne odbrane ne morate odmah da platite, a u većini slučajeva nećete biti dužni uopšte da ih platite budući da je Zakonom o prekršajima propisano da u slučaju kada je okrivljeni oslobođen odgovornosti, troškove zastupanja i prekršajnog postupka, snosi sud.

Za sve informacije, konsultacije ili dogovore u vezi zastupanja, budite slobodni da nas kontaktirate.

Podelite ovaj članak
Pročitajte ostale tekstove
Najnoviji slučajevi