Ugrožavanje bezbednosti saobraćaja

Sadržaj

Svaki vozač je dužan da vodi računa o bezbednosti u saobraćaju i da sa posebnom pažnjom postupa prema drugim učesnicima u saobraćaju, a koja obaveza je propisana zakonom.

Naime, pre upoznavanja sa vrstama i kaznenim odredbama za krivična dela protiv bezbednosti javnog saobraćaja važno je da znate da ukoliko Vam se stavlja na teret da ste izvršili krivično delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja, i protiv Vas se vodi sudski postupak, to ne znači da ste automatski krivi i da morate da budete kažnjeni. Uz dobrog branioca i stručno pruženu odbranu koju Vam nudi naša advokatska kancelarija možete se odbraniti na sudu i možete biti oslobođeni kazne.

Naime, svaki učesnik u saobraćaju je dužan da se ponaša savesno i da se pridržava saobraćajnih propisa kako ne bi svojim ponašanjem ometao, ugrozio ili povredio nekog učesnika u saobraćaju. Takođe, neophodno je preduzeti i sve mere kako bi se izbegle ili eventualno otklonile opasne situacije koje su izazvane ponašanjem drugih učesnika u saobraćaju.

Pod ugrožavanjem bezbednosti saobraćaja podrazumeva se svako nepoštovanje saobraćajnih propisa od strane učesnika u saobraćaju kojim se ugrožava javni saobraćaj i dovodi u opasnost život ili telo ljudi, odnosno imovina većeg obima. Dakle, posledica ovog krivičnog dela je dvostruka i ogleda se u nastupanju telesne povrede ili prouzrokovanju veće imovinske štete.

Shodno zakonu, za krivično delo ugrožavanje bezbednosti saobraćaja, može se izreći novčana kazna ili kazna zatvora, u zavisnosti od načina izvršenja pomenutog dela, odnosno u zavisnosti da li je pomenuto krivično delo izvršeno u nehatu ili sa umišljajem. Takođe, u slučajevima ugrožavanja javnog saobraćaja, zakon predviđa i mogućnost izricanja mere bezbednosti u vidu zabrane upravljanja motornim vozilom, u određenom trajanju.

U navedenoj oblasti, advokatska kancelarija Popović ima bogato višegodišnje iskustvo u velikom broju krivičnih postupaka i sa maksimalnom pažnjom se stara o zaštiti prava i interesa naših klijenata, a što Vam može koristiti u slučaju da je protiv Vas pokrenut sudski  postupak.
Za sve informacije, konsultacije ili dogovore u vezi zastupanja, budite slobodni da nas kontaktirate.

 

Podelite ovaj članak
Pročitajte ostale tekstove
Najnoviji slučajevi