Naknada štete zbog nezakonitog otkaza

Sadržaj

Otkaz je nezakonit ukoliko nije sproveden u skladu sa Zakonom o radu, tj. ako nije ispoštovan propisani postupak za otkaz ili razlog za otkaz nije bio opravdan.
U tom slučaju zaposleni se može obratiti sudu podnošenjem tužbe radi poništaja nezakonitog otkaza, i to u roku od 60 dana od dostavljanja rešenja, a nakon isteka tog roka tužbu više nije moguće podneti.

Na zahtev zaposlenog sud će odlučiti da zaposlenog vrati na rad, kao i da se zaposlenom isplati naknada štete i uplate pripadajući doprinosi  za period u kojem nije radio.

Naknada štete zbog nezakonitog otkaza potražuje se podnošenjem posebne tužbe nadležnom sudu.
Visina kojom tužilac potražuje naknadu štete zavisiće od postavljenog tužbenog zahteva, kao i zakonskih odredbi koje je poslodavac povredio, te koje su dovele do nezakonitog otkaza.
Imajući navedeno u vidu, naš savet jeste da prilikom podnošenje takve tužbe, angažujete advokata, kako bi  uz neophodnu stručna pomoć  ispravno precizirali i postavili tužbeni zahtev, u skladu sa zakonskim normama.

Zakon o radu predviđa da će u pomenutom slučaju poslodavac biti dužan da zaposlenom isplati naknadu štete u visini izgubljene zarade i drugih primanja koje mu pripadaju po zakonu ili opštem aktu, kao i da mu uplati doprinose za obavezno socijalno osiguranje. Nadalje se u Zakonu navodi da se naknada štete umanjuje za iznos prihoda koje je zaposleni ostvario po osnovu prestanka radnog odnosa.

U svrhu stavljanja na raspolaganje pravne zaštite svim zaposlenim licima kojima su povređena prava i interesi iz radnog odnosa, naša kancelarija nudi mogućnost sklapanja Ugovora o procentu umesto naknade advokatskih troškova. Naime, u ovom slučaju naša stranka ne plaća advokatske troškove, nego se ugovara procenat od dosuđenog iznosa koji se naplaćuje tek po okončanju postupka, odnosno kada poslodavac izvrši isplatu.

Advokatska kancelarija Popović poseduje višegodišnje iskustvo, kako u postupcima za naknadu štete zaposlenim licima, tako i u zaštiti svih ostalih prava zaposlenih iz domena radnog prava, te budite slobodni da nas kontaktirate, kako bi Vam na najbolji mogući način pomogli da ostvarite prava koja Vam po zakonu pripadaju.

Podelite ovaj članak
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Pročitajte ostale tekstove
Najnoviji slučajevi