Šta je bračni ugovor (predbračni ugovor)

Sadržaj

Bračni ugovor je ugovor kojim supružnici ili budući supružnici uređuju svoje imovinske odnose, u skladu sa svojim dogovorom. 

Da li je bračni ugovor i predbračni ugovor isto?

Iako se u praksi daleko češće koristi termin “predbračni” ugovor, bitno je napomenuti da su dva termina sinonimi, a da je u Porodičnom zakonu ugovor kojim se regulišu imovinski odnosi supružnika nazvan Bračnim ugovorom.

Zašto se sačinjava bračni ugovor?

Prema Porodičnom zakonu, imovina stečena u toku braka predstavlja zajedničku imovinu partnera. Međutim, relativno često postoji potreba da se imovinski odnosi drugačije urede, i Zakon zbog toga ostavlja mogućnost da supružnici zaključe bračni ugovor (ili, kako se žargonski kaže, “predbračni ugovor”).

Kako se imovina reguliše bračnim ugovorom?

Bračni ugovor (ili “predbračni ugovor”) može da reguliše međusobne imovinske odnose na više različitih načina. Supružnici mogu da dogovore ugovorom da će samo jedan deo imovine biti zajednička imovina, dok će određena imovina biti posebna imovina svakog od supružnika. Zatim, mogu da dogovore da će sva imovina biti zajednička, ali da preciziraju koji procenat imovine će pripasti kojem supružniku. Takođe, bračni ugovor (ili “predbračni ugovor”) može u potpunosti da isključi režim zajedničke imovine supružnika. U tom slučaju, sva imovina koju supružnici steknu predstavlja posebnu imovinu onog supružnika koji je tu imovinu stekao.

Da li bračni ugovor može sadržati i netipične zahteve?

Iako su uglavnom imovinska pitanja predmet ovog ugovora, Bračni ugovor može da sadrži i druge odredbe koje se odnose na uređivanje zajedničkog svakodnevnog života i obaveza činjenja, trpljenja, davanja, nečinjenja, a koje nisu imovinskopravne prirode. Međutim u pravu Republike Srbije nije dozvoljeno ugovarati bizarne zahteve, poput zahteva da žena ne sme da se udeblja i slični zahtevi u pogledu stila života. Dakle, da bi bračni ugovor bio validan sadržaj bračnog ugovora mora biti dopušten, odnosno ne sme biti protivan prinudnim propisima, javnom poretku i dobrim običajima.

Da li partneri koji su u vanbračnoj zajednici mogu sačiniti bračni ugovor?

Bitno je naglasiti da je ovaj ugovor vezan za brak i ne proizvodi pravna dejstva u slučaju da brak ne bude zaklјučen.

Kako se sačinjava bračni ugovor?

Bračni ugovor zaključuje se u pred javnim beležnikom (notarom) i to u obliku javnobeležnički potvrđene isprave. Poštovanje takve stroge zakonske forme, odnosno forme javne isprave, predstavlјa uslov za punovažnost bračnih ugovora. Takođe je bitno naglasiti da je prilikom potvrđivanja ugovora javni beležnik dužan da supružnike upozori na to da se zaključenjem predmetnog ugovora isključuje zakonski režim zajedničke imovine, o čemu javni beležnik stavlja napomenu u klauzuli o potvrđivanju.

Koji su benefiti bračnog ugovora?

Bračni ugovor, iako relativno nov u pravu Republike Srbije, može da predvidi i unapred izbegne veliki broj problema koji se javljaju u praksi. Iz našeg iskustva u velikom broju brakorazvodnih parnica, kada ne postoji bračni (predbračni) ugovor, sam razvod braka se najčešće relativno brzo i bezbolno završi, ali se parnični postupci za podelu bračne imovine obično vode vrlo dugo, neretko i po pet i više godina, a u tim postupcima se bivši supružnici obično dosta udalje i pogoršaju odnose upravo zbog spora oko imovine.

 Bračni ugovor može unapred da razreši pitanje podele imovine i da spreči pojavu dugog i skupog sudskog spora, i samim tim i da omogući mnogo manje tenzija usled razvoda braka, koji je i inače već sam po sebi dovoljno stresno iskustvo. Imajući navedeno u vidu, ukoliko želite da unapred izbegnete potencijalne probleme, korisno bi bili da potražite stručnu pomoć radi sastavljanja, a zatim i overe Bračnog ugovora.

Podelite ovaj članak
Pročitajte ostale tekstove
Najnoviji slučajevi
Zakažite video poziv sa advokatom

Umesto sastanka u kancelariji, održavamo konsultacije i preko video poziva, putem Google meet platforme, koja je svima dostupna.

Cena konsultacija je 5.000,00 dinara, i plaća se unapred, najkasnije jedan radni dan pre termina konsultacija.

Ukoliko uplata ne bude bila vidljiva na računu jedan radni dan pre zakazanog termina, zadržavamo pravo da otkažemo zakazani termin.

Ako ste uplatili iznos za konsultacije, a iz opravdanih razloga budete sprečeni da se pojavite na video pozivu u zakazanom terminu, potrebno je da nas o tome obavestite jedan radni dan unapred kako bismo pomerili sastanak i zakazali drugi termin.

Podaci za uplatu

Primalac: Advokat Popović Srđan, Novi Sad, Lasla Gala 7
Svrha uplate: Konsultacije
Br. računa: 265-7570310000079-54