Upravljanje vozilom bez dozvole

Sadržaj

Vožnja bez vozačke dozvole predstavlja nezakonito upravljanje motornim vozilom bez posedovanja odgovarajuće dozvole. 

Ovo je ozbiljan prekršaj u Srbiji, koji može dovesti do značajnih kazni. Shodno navedenom, od izuzetne je važnosti da svaki vozač postupa savesno, budući da bi se na pomenuti način, u velikoj meri sprečilo izvršenje prekršaja kao i kažnjavanje za iste.

Istraživanja Agencije za bezbednost u saobraćaju otkrila su da gotovo petina mladih osoba u Srbiji, starosti između 15 i 30 godina, koje su izgubile život u saobraćajnim nesrećama, nije posedovala vozačku dozvolu. 

Takođe, povećan je broj onih koji upravljaju vozilom za vreme trajanja zaštitne mere zabrane upravljanja motornim vozilom.

U ovom tekstu ćemo istražiti šta zakon kaže o upravljanju vozilom bez vozačke dozvole u Srbiji i koje su posledice činjenja ovog prekršaja.

Koji su uslovi za upravljanje vozilom?

U skladu sa zakonom, samo vozač koji ispunjava sve potrebne uslove i poseduje vozačku dozvolu za kategoriju vozila kojim upravlja, ima pravo da vozi motorno vozilo odnosno učestvuje u saobraćaju.

Vozačka dozvola je javna isprava koju izdaje nadležni organ, a na osnovu koje vozač stiče pravo da upravlja vozilom određene kategorije na putevima u saobraćaju u toku njenog važenja.

Vozačka dozvola se može izdati samo ako lice ispunjava sledeće uslove:

  • Ima zakonom propisan broj godina za upravljanje vozilom,
  • Ispunjava zdravstvene uslove za upravljanje vozilom,
  • Ima prijavljen boravak ili odobren privremeni boravak u Republici Srbiji duže od tri meseci,
  • Položio je vozački ispit za određenu kategoriju vozila,
  • Položio je ispit iz prve pomoći,
  • Nema zabranu upravljanja motornim vozilom.

Kada je zabranjeno upravljanje vozilom?

Važno je napomenuti da vozač ne sme da upravlja vozilom u saobraćaju ako mu je izrečena zaštitna mera ili mera bezbednosti koja se ogleda u zabrani upravljanja vozilom.

Takođe, zabranjeno je i upravljanje vozilom za vreme trajanja isključenja vozila iz saobraćaja.

Kolika je kazna za vožnju bez vozačke dozvole?

Prema Zakonu o bezbednosti saobraćaja na putevima, onaj ko upravlja vozilom, a nema izdatu vozačku dozvolu ni za jednu kategoriju motornih vozila odnosno nema izdatu vozačku dozvolu nakon oduzimanja iste zbog nesavesnog i nepropisnog načina upravljanja vozilom, može biti kažnjen novčanom kaznom u iznosu od 100.000 do 120.000 dinara ili kaznom zatvora od najmanje 15 dana.

Osim toga, vozaču će biti izrečena i zaštitna mera zabrane upravljanja motornim vozilom od najmanje osam meseci, kao i 14 kaznenih poena.

Takođe, treba imati u vidu da ukoliko je lice upravljalo vozilom, a ne poseduje vozačku dozvolu i tom prilikom je izazvalo saobraćajnu nezgodu, kazniće se kaznom zatvora od najmanje 45 dana ili novčanom kaznom od 120.000 dinara do 150.000 dinara. Pored navedenog, biće izrečena i zaštitna mera zabrane upravljanja motornim vozilom od najmanje devet meseci, kao i 16 kaznenih poena

Sudija ima diskreciono pravo da odluči da li će izreći novčanu kaznu ili kaznu zatvora za vožnju bez vozačke dozvole.

Kako advokat može da vas podrži u prekršajnom postupku?

Ukoliko vam se stavlja na teret da ste izvršili pomenuti prekršaj i protiv vas se vodi sudski postupak, to ne znači automatski da ste krivi i da ćete biti kažnjeni. U navedenoj situaciji angažovanje advokata koji ima dovoljno stručnog znanja i iskustva može biti od značaja.

Vrlo je važno da znate da troškove stručne odbrane ne morate odmah da platite, a u većini slučajeva nećete biti dužni uopšte da ih platite budući da je Zakonom o prekršajima propisano da u slučaju kada je okrivljeni oslobođen odgovornosti, troškove zastupanja i prekršajnog postupka, snosi sud.

Podelite ovaj članak
Pročitajte ostale tekstove
Najnoviji slučajevi