Upravljanje vozilom bez dozvole

Sadržaj

Statistički podaci ukazuju da je u poslednje vreme, na putevima u Srbiji povećan broj vozača koji upravljaju vozilom bez posedovanja vozačke dozvole. Takođe, povećava se i broj onih koji upravljaju vozilom za vreme trajanja zaštitne mere zabrane upravljanja motornim vozilom.

Upravljanje vozilom bez dozvole predstavlja jedan od težih prekršaja u saobraćaju. Shodno navedenom, od izuzetne je važnosti da svaki vozač postupa savesno, budući da bi se na pomenuti način, u velikoj meri sprečilo izvršenje prekršaja kao i kažnjavanje za iste.

Naime, pre upoznavanja sa odredbama Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima, kojim je regulisano kažnjavanje za prekršaj izazvan upravljanjem vozilom bez dozvole, važno je da znate da ukoliko Vam se stavlja na teret da ste izvršili pomenuti prekršaj i protiv Vas se vodi sudski postupak, to ne znači da ste automatski krivi i da morate da budete kažnjeni. Uz dobrog branioca i stručno pruženu odbranu koju Vam nudi naša advokatska kancelarija možete se odbraniti na sudu i možete biti oslobođeni kazne.

Zakonom je propisano da motornim vozilom može upravljati isključivo vozač koji ispunjava propisane uslove i koji ima vozačku dozvolu za upravljanje vozilom one kategorije kojom upravlja.

 

Pored navedenog, važno je istaći da vozač ne sme upravljati vozilom u saobraćaju na putu kada mu je odlukom nadležnog organa izrečena mera zaštite ili mera bezbednosti koja se ogleda u zabrani upravljanja motornim vozilom. Takođe, zabranjeno je i upravljanje vozilom za vreme trajanja isključenja vozila iz saobraćaja.

 

Dakle, za sve gore pomenute prekršaje Zakon o bezbednosti saobraćaja na putevima predviđa visoke kazne u vidu kazne zatvora u trajanju od najmanje 15 dana ili novčanu kaznu u iznosu od 100.000 do 120.000 dinara. Takođe, vozaču će biti izrečena i mera zaštite zabrana upravljanja motornim vozilom od najmanje 8 meseci kao i 14 kaznenih poena.

U navedenoj oblasti, advokatska kancelarija Popović ima bogato višegodišnje iskustvo u velikom broju prekršajnih postupaka i sa maksimalnom pažnjom se stara o zaštiti prava i interesa naših klijenata, a što Vam može koristiti u slučaju da je protiv Vas pokrenut prekršajni postupak.    Vrlo je važno da znate da troškove stručne odbrane ne morate odmah da platite, a u većini slučajeva nećete biti dužni uopšte da ih platite budući da je Zakonom o prekršajima propisano da u slučaju kada je okrivljeni oslobođen odgovornosti, troškove zastupanja i prekršajnog postupka, snosi sud.

Za sve informacije, konsultacije ili dogovore u vezi zastupanja, budite slobodni da nas kontaktirate.

Podelite ovaj članak
Pročitajte ostale tekstove
Najnoviji slučajevi