Upravljanje vozilom bez dozvole

Sadržaj

Vožnja bez vozačke dozvole predstavlja nezakonito upravljanje motornim vozilom bez posedovanja odgovarajuće dozvole. 

Ovo je ozbiljan prekršaj u Srbiji, koji može dovesti do značajnih kazni. Shodno navedenom, od izuzetne je važnosti da svaki vozač postupa savesno, budući da bi se na pomenuti način, u velikoj meri sprečilo izvršenje prekršaja kao i kažnjavanje za iste.

Istraživanja Agencije za bezbednost u saobraćaju otkrila su da gotovo petina mladih osoba u Srbiji, starosti između 15 i 30 godina, koje su izgubile život u saobraćajnim nesrećama, nije posedovala vozačku dozvolu. 

Takođe, povećan je broj onih koji upravljaju vozilom za vreme trajanja zaštitne mere zabrane upravljanja motornim vozilom.

U ovom tekstu ćemo istražiti šta zakon kaže o upravljanju vozilom bez vozačke dozvole u Srbiji i koje su posledice činjenja ovog prekršaja.

Koji su uslovi za upravljanje vozilom?

U skladu sa zakonom, samo vozač koji ispunjava sve potrebne uslove i poseduje vozačku dozvolu za kategoriju vozila kojim upravlja, ima pravo da vozi motorno vozilo odnosno učestvuje u saobraćaju.

Vozačka dozvola je javna isprava koju izdaje nadležni organ, a na osnovu koje vozač stiče pravo da upravlja vozilom određene kategorije na putevima u saobraćaju u toku njenog važenja.

Vozačka dozvola se može izdati samo ako lice ispunjava sledeće uslove:

  • Ima zakonom propisan broj godina za upravljanje vozilom,
  • Ispunjava zdravstvene uslove za upravljanje vozilom,
  • Ima prijavljen boravak ili odobren privremeni boravak u Republici Srbiji duže od tri meseci,
  • Položio je vozački ispit za određenu kategoriju vozila,
  • Položio je ispit iz prve pomoći,
  • Nema zabranu upravljanja motornim vozilom.

Kada je zabranjeno upravljanje vozilom?

Važno je napomenuti da vozač ne sme da upravlja vozilom u saobraćaju ako mu je izrečena zaštitna mera ili mera bezbednosti koja se ogleda u zabrani upravljanja vozilom.

Takođe, zabranjeno je i upravljanje vozilom za vreme trajanja isključenja vozila iz saobraćaja.

Kolika je kazna za vožnju bez vozačke dozvole?

Prema Zakonu o bezbednosti saobraćaja na putevima, onaj ko upravlja vozilom, a nema izdatu vozačku dozvolu ni za jednu kategoriju motornih vozila odnosno nema izdatu vozačku dozvolu nakon oduzimanja iste zbog nesavesnog i nepropisnog načina upravljanja vozilom, može biti kažnjen novčanom kaznom u iznosu od 100.000 do 120.000 dinara ili kaznom zatvora od najmanje 15 dana.

Osim toga, vozaču će biti izrečena i zaštitna mera zabrane upravljanja motornim vozilom od najmanje osam meseci, kao i 14 kaznenih poena.

Takođe, treba imati u vidu da ukoliko je lice upravljalo vozilom, a ne poseduje vozačku dozvolu i tom prilikom je izazvalo saobraćajnu nezgodu, kazniće se kaznom zatvora od najmanje 45 dana ili novčanom kaznom od 120.000 dinara do 150.000 dinara. Pored navedenog, biće izrečena i zaštitna mera zabrane upravljanja motornim vozilom od najmanje devet meseci, kao i 16 kaznenih poena

Sudija ima diskreciono pravo da odluči da li će izreći novčanu kaznu ili kaznu zatvora za vožnju bez vozačke dozvole.

Kako advokat može da vas podrži u prekršajnom postupku?

Ukoliko vam se stavlja na teret da ste izvršili pomenuti prekršaj i protiv vas se vodi sudski postupak, to ne znači automatski da ste krivi i da ćete biti kažnjeni. U navedenoj situaciji angažovanje advokata koji ima dovoljno stručnog znanja i iskustva može biti od značaja.

Vrlo je važno da znate da troškove stručne odbrane ne morate odmah da platite, a u većini slučajeva nećete biti dužni uopšte da ih platite budući da je Zakonom o prekršajima propisano da u slučaju kada je okrivljeni oslobođen odgovornosti, troškove zastupanja i prekršajnog postupka, snosi sud.

Podelite ovaj članak
Pročitajte ostale tekstove
Najnoviji slučajevi
Zakažite video poziv sa advokatom

Umesto sastanka u kancelariji, održavamo konsultacije i preko video poziva, putem Google meet platforme, koja je svima dostupna.

Cena konsultacija je 5.000,00 dinara, i plaća se unapred, najkasnije jedan radni dan pre termina konsultacija.

Ukoliko uplata ne bude bila vidljiva na računu jedan radni dan pre zakazanog termina, zadržavamo pravo da otkažemo zakazani termin.

Ako ste uplatili iznos za konsultacije, a iz opravdanih razloga budete sprečeni da se pojavite na video pozivu u zakazanom terminu, potrebno je da nas o tome obavestite jedan radni dan unapred kako bismo pomerili sastanak i zakazali drugi termin.

Podaci za uplatu

Primalac: Advokat Popović Srđan, Novi Sad, Lasla Gala 7
Svrha uplate: Konsultacije
Br. računa: 265-7570310000079-54