Krivično i prekršajno pravo

Naš pravni tim stara se o zaštiti svih Vaših prava u krivičnim i prekršajnim postupcima. U krivičnim i prekršajnim postupcima zastupamo interese okrivljenih ili oštećenih lica, i u tom pogledu pružamo sledeće usluge:

  • Pregled i razmatranje spisa i davanje usmenih i pismenih pravnih saveta i mišljenja vezanih za predmet za koji se advokatska kancelarija angažuje
  • Podnošenje krivičnih prijava nadležnim tužilaštvima i Ministarstvu unutrašnjih poslova, praćenje toka predkrivičnog postupka na relaciji tužilaštvo – ovlašćeni organi Ministarstva unutrašnjih poslova
  • Zastupanje u svim vrstama prekršajnih postupaka
  • Zastupanje pravnih i fizičkih lica kao oštećenih u krivičnom postupku i u postupku ostvarivanja imovinsko-pravnih zahteva iz krivičnog postupka
  • Zastupanje oštećenih u istražnom postupku, tokom glavnog pretresa, u žalbenom postupku i postupcima po vanrednim pravnim lekovima
  • Zastupanje odgovornih lica u pravnim licima u slučaju da se nađu u svojstvu osumnjičenih, odnosno okrivljenih
  • Angažovanje ovlašćenih veštaka i stručnih savetnika sa ciljem okončanja krivičnog postupka u korist zastupane stranke
  • Sve ostale radnje neophodne za uspeh zastupane stranke u krivičnom i prekršajnom postupku, u skladu sa zakonom
Najnoviji slučajevi

Slučajevi

Prolazak kroz crveno

Prolazak na crveno svetlo na semaforu

Crveno svetlo na semaforu označava zabranjen prolaz. Prolaskom na crveno svetlo na semaforu, vozač dovodi u opasnost ne samo sebe već i ostale učesnike u

Zakažite video poziv sa advokatom

Umesto sastanka u kancelariji, održavamo konsultacije i preko video poziva, putem Google meet platforme, koja je svima dostupna.

Cena konsultacija je 5.000,00 dinara, i plaća se unapred, najkasnije jedan radni dan pre termina konsultacija.

Ukoliko uplata ne bude bila vidljiva na računu jedan radni dan pre zakazanog termina, zadržavamo pravo da otkažemo zakazani termin.

Ako ste uplatili iznos za konsultacije, a iz opravdanih razloga budete sprečeni da se pojavite na video pozivu u zakazanom terminu, potrebno je da nas o tome obavestite jedan radni dan unapred kako bismo pomerili sastanak i zakazali drugi termin.

Podaci za uplatu

Primalac: Advokat Popović Srđan, Novi Sad, Lasla Gala 7
Svrha uplate: Konsultacije
Br. računa: 265-7570310000079-54