Porez na poklon

Tokom celog života primamo poklone, ali ih takođe i poklanjamo, što nam svima pričinjava veliko zadovoljstvo. Ukoliko imate dobru volju da nekome nešto poklonite, to možete učiniti putem ugovora o poklonu.

Ugovor o poklonu predstavlja ugovor koji se zaključuje između onoga ko poklanja (poklonodavca) i onoga ko poklon prima (poklonoprimca). Predmet ugovora o poklonu može biti određena stvar ili imovina poklonodavca. Samim ugovorom, poklonodavac se obavezuje da će na poklonoprimca preneti pravo svojine na stvari koja je predmet ugovora.

U pitanju je ugovor koji se sačinjava u propisanoj formi, odnosno u pismenom obliku. Pomenuti ugovor se overava kod javnog beležnika, a nakon njegovog zaključenja, na strani poklonoprimca nastaje obaveza plaćanja poreza na poklon.

Dakle, kada primite određenu stvar na poklon, dužni ste da platite porez na poklon u iznosu od 2,5 % od vrednosti poklona koji primate.

Međutim, važno je napomenuti da kod obaveze plaćanja poreza na poklon postoje i određene olakšice i različiti osnovi oslobađanja od ove vrste obaveze.

Naime, zakonom je predviđena mogućnost oslobađanja od plaćanja poreza na poklon.

Od obaveze plaćanja poreza na poklon oslobođeni su srodnici poklonodavca, odnosno njegova deca kao i supružnik poklonodavca.

Sa druge strane, poklonoprimci koji se u odnosu na poklonodavca nalaze u drugom naslednom redu, a tu spadaju roditelji poklonodavca, njegova braća i sestre, uživaju određene poreske povlastice. Pomenuta lica su u obavezi da plate porez na poklon ali u umanjenom iznosu, koji iznosi 1,5% od vrednosti poklona.

Takođe, od obaveze plaćanja poreza na poklon oslobođen je i poklonoprimac drugog naslednog reda, ukoliko je na poklon dobio stan, pod uslovom da je sa poklonodavcem neprekidno živeo u zajedničkom domaćinstvu, i to najmanje godinu dana pre prijema poklona.

Ukoliko se odlučite da zaključite Ugovor o poklonu, naša advokatska kancelarija Vam stoji na raspolaganju. Rado ćemo Vam pomoći u pogledu sačinjavanja istog i pružiti sve neophodne informacije koje se odnose na Vaša prava kao i na moguća poreska oslobođenja kod poreza na poklon, kako ne biste bili izloženi nepotrebnim troškovima.

 

Podelite ovaj članak

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Pročitajte ostale tekstove