Izrada ugovora

Pažljivo sastavljanje dobrog ugovora važan je preduslov za kvalitetno rešavanje ugovornih odnosa. Kvalitetan ugovor sprečava pojavu sporova u budućnosti.
Advokatska kancelarija Popović pruža stručnu uslugu klijentima u svim etapama zaključenja ugovora, od pregovora do zaključenja i realizacije, vodeći računa da prava i interesi klijenta budu zaštićeni na najbolji mogući način. Naš iskusni tim ima veliko iskustvo u izradi ugovora svih vrsta, među kojima su:

  • Kupoprodaja nekretnina ili pokretnih stvari;
  • Ugovaranje usluga;
  • Proizvodnja i promet robe i/ili usluga;
  • Konsultantske usluge;
  • Posredovanje i agentura;
  • Poslovno-tehnička saradnja

Ukoliko druga strana ne poštuje ugovor, naš tim je spreman da ostvari Vaša prava kako u postupku mirnog rešavanja spora, tako i sudskim putem. Ukoliko druga strana Vas tuži, naš tim će se postarati da Vaša prava u sudskom postupku budu zaštićena u svakom mogućem pogledu.

Najnoviji slučajevi

Slučajevi

Ugovor o poklonu i porez na poklon

Tokom celog života primamo poklone, ali ih takođe i poklanjamo, što nam svima pričinjava veliko zadovoljstvo. Ukoliko imate dobru volju da nekome nešto poklonite, to

Porez na imovinu

Porez na imovinu

Koja imovina podleže plaćanju poreza na imovinu? Svaka nepokretnost koja se nalazi u Vašem vlasništvu podleže obavezi plaćanja godišnjeg poreza na imovinu. Naime, pomenuti porez

Povrat pdv kod kupovine nekretnine

Refundacija PDV-a kod kupovine prve nekretnine

U današnje vreme svedoci smo velike potražnje u pogledu kupovine stanova u zgradama novije gradnje, koje naseljavaju različite delove grada. Ko ima pravo na refundaciju