Izrada ugovora

Pažljivo sastavljanje dobrog ugovora važan je preduslov za kvalitetno rešavanje ugovornih odnosa. Kvalitetan ugovor sprečava pojavu sporova u budućnosti.
Advokatska kancelarija Popović pruža stručnu uslugu klijentima u svim etapama zaključenja ugovora, od pregovora do zaključenja i realizacije, vodeći računa da prava i interesi klijenta budu zaštićeni na najbolji mogući način. Naš iskusni tim ima veliko iskustvo u izradi ugovora svih vrsta, među kojima su:

  • Kupoprodaja nekretnina ili pokretnih stvari;
  • Ugovaranje usluga;
  • Proizvodnja i promet robe i/ili usluga;
  • Konsultantske usluge;
  • Posredovanje i agentura;
  • Poslovno-tehnička saradnja

Ukoliko druga strana ne poštuje ugovor, naš tim je spreman da ostvari Vaša prava kako u postupku mirnog rešavanja spora, tako i sudskim putem. Ukoliko druga strana Vas tuži, naš tim će se postarati da Vaša prava u sudskom postupku budu zaštićena u svakom mogućem pogledu.

Najnoviji slučajevi

Slučajevi

Ugovor o kupovini stana u izgradnji

U današnje vreme sve je veća potražnja za kupovinom stanova, stoga je neophodno da kupac bude u potpunosti obavešten o svojim pravima kao i celokupnom

Šta je ugovor o delu i kako je regulisan

Ugovor o delu je regulisan Zakonom o radu i Zakonom o obligacionim odnosima. Ovim ugovorom јedna ugovorna strana, poslanik odnosno izvršilac (preduzimač, izvođač radova) se

Ugovor o radu – Prava i obaveze

Kako se reguliše ugovor o radu?  Zakon o radu primenjuje se na radne odnose, a njime je regulisana i sadržina Ugovora o radu. Kada je