Tužba za naplatu kirije

Ugovor o zakupu predstavlja sredstvo pravne zaštite, kao i regulisanja uzajamnih odnosa između zakupodavca i zakupoprimca. Materija kojom se regulišu međusobni odnosi zakupodavca i zakupoprimca, kao i  sam Ugovor o zakupu, obuhvaćena je Zakonom o obligacionim odnosima.

Naime, u praksi se često dešava da dođe do poremećaja odnosa između zakupodavca i zakupoprimca, te usled navedenog dolazi do narušavanja njihovih međusobnih prava i obaveza.
U tom slučaju, pokretanje sudskog postupka podnošenjem tužbe nadležnom sudu predstavlja jedino rešenje i pravni mehanizam u cilju ostvarivanja prava oštećenih lica u ovom odnosu.

Prilikom izdavanja nekretnine u zakup, zakupodavac i zakupoprimac zaključuju Ugovor o zakupu, kojim uređuju međusobne odnose.
Međutim, okolnosti nisu uvek takve da zakupodavac i zakupoprimac zaključe Ugovor o zakupu prilikom izdavanja određene nepokretnosti. Ovakvo postupanje, odnosno odsustvo formalnog elementa prilikom zasnivanja njihovog odnosa, ne lišava strane u ovom odnosu postojanja međusobnih prava i obaveza.

U praksi, kod zakupodavaca često vlada zabluda da u slučaju odsustva Ugovora o zakupu nemaju pravo da naplate neisplaćene zakupnine ili naknadu na ime neisplaćenih režijskih troškova, odnosno računa od strane zakupoprimca.
Zakonom o obligacionim odnosima nije predviđena nikakva forma za zaključenje ugovora o zakupu, što znači da isti može da se zaključi i usmeno.
Naime, zakonska regulativa i sudska praksa predviđaju mogućnost dokazivanja postojanja zakupa i cene zakupnine putem svedoka ili pojedinih pisanih tragova, kao što su tekstualne poruke.

Dakle, bez obzira da li postoji ili ne Ugovor o zakupu u pisanoj formi, podnošenje tužbe za naplatu neisplaćenih zakupnina i/ili neisplaćenih režijskih troškova, predstavlja jedini zakonski instrument koji stoji zakupodavcu na raspolaganju, kako bi ostvario svoja potraživanja u ovom obligacionom odnosu. Osim toga, podnošenje ove tužbe predstavlja i jedino pravno sredstvo zakupodavca u svrhu ostvarivanja kamate za neisplaćene mesečne zakupnine.

Potrebno je istaći da potraživanje zakupnine, bilo da je određeno da se plaća povremeno, bilo u jednom ukupnom idnosu, zastereva za tri godine, što dalje znači da protekom navedenog vremenskog perioda zakupodavac ne može da potražuje isplatu dugovanih iznosa od strane zakupoprimca.

Naša kancelarija u ovakvim situacijama nudi svojim strankama mogućnost sklapanja Ugovora o procentu radi regulisanja međusobnih odnosa između advokata i klijenata. Na ovaj način ugovaramo procenat od dosuđenog iznosa, koji se naplaćuje tek nakon okončanja sudskog postupka, te se postupak može sprovesti bez bilo kakvih prethodnih plaćanja i uz maksimalnu zaštitu interesa klijenta.

Advokatska kancelarija Popović se uspešno bavi sporovima proizašlim iz ovog obligaciono pravnog odnosa, te u slučaju da Vam je potreban savet ili pravni mehanizam zaštite ukoliko se nađete u prethodno opisanoj situaciji, budite slobodni da kontaktirate naš tim koji će Vam na profesionalan i efikasan način pomoći da ostvarite prava koja Vam po zakonu pripadaju.

Podelite ovaj članak

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Pročitajte ostale tekstove