Tužba za isplatu zarade

Sadržaj

Zarada predstavlja značajno sredstavo namirenja egzistencijalnih potreba svakog čoveka, a takođe, jedno je od osnovnih prava zaposlenih.

Zakonom o radu predviđeno je da svaki zaposleni ima pravo na odgovarajuću zaradu, koja se utvrđuje u skladu sa zakonom, opštim aktom i ugovorom o radu. Odgovarajuća zarada obuhvata zaradu za obavljeni rad i vreme provedeno na radu, zaradu po osnovu doprinosa zaposlenog poslovnom uspehu poslodavca i druga primanja iz radnog odnosa.

Neretko se dešava da poslodavci odbijaju da zaposlenom isplate ostvarenu zaradu, ili pak, ne isplate zaradu u zakonom predviđenom roku. Naime, prema Zakonu o radu, zarada se isplaćuje najmanje jedanput mesečno, a najkasnije do kraja tekućeg meseca za prethodni mesec. Usled kršenja navedenog prava od strane poslodavca, zaposleni može da pokrene parnični postupak podnošenjem tužbe za isplatu neisplaćene zarade.

Tužbom za isplatu zarade zaposleni ima pravo da potražuje neisplaćeni iznos zarade sa pripadajućom kamatom.

Prilikom odlučivanja o podnošenju tužbe, zaposleni treba imati u vidu da pravo na podnošenje tužbe u konkretnom slučaju zastereva u roku od tri godine od dana nastanka obaveze poslodavca.

Budući da su zaposleni usled povrede prava na zaradu od strane poslodavca, dovedeni u nezavidnu materijalnu situaciju, naša advokatska kancelarija pruža mogućnost klijentima da ne vrše isplatu advokatskih troškova po izvršenoj radnji, nego da zaključe ugovor o procentu. Na taj način stranka je finansijski rasterećena plaćanja naknade za advokatske usluge pre nego što sud donese  presudu. Dakle, tek nakon donošenja presude, stranka plaća advokatu naknadu za rad u ugovorenom procentu od dosuđenog iznosa.

Advokatska kancelarija Popović dugi niz godina pruža pravnu pomoć u sporovima iz radnih odnosa, čime je zadobila poverenje velikog broja klijenata. Ukoliko imate neki pravni problem, naša kancelarija nudi pristupačnost i otvorenost za davanje pravnih saveta i pronalaženje najboljeg rešenja u cilju ostvarivanja zaštite prava koja Vam po zakonu pripadaju.

Podelite ovaj članak
Pročitajte ostale tekstove
Najnoviji slučajevi