Smanjenje alimentacije

Prema Porodičnom zakonu Srbije roditelji su dužni da izdržavaju svoju decu. U slučaju kada samo jedan roditelj ima starateljstvo nad detetom, drugi roditelj ima zakonsku obavezu da svakog meseca plaća određeni novčani iznos koji je utvrđen sudskom presudom, a sve u cilju podmirivanja potreba izdržavanja svog deteta.

Naime, izdržavanje deteta se određuje spram njegovih potreba, kao i mogućnosti davaoca izdržavanja. Iako je zakonom predviđeno da visina izdržavanja treba da omogući najmanje takav nivo životnog standarda za dete, kakav uživa roditelj koji je dužnik izdržavanja, postoje određeni slučajevi kada roditelj koji je obavezan da plaća alimentaciju za svoje dete, nije u mogućnosti da nastavi sa plaćanjem onog novčanog iznosa koji je određen presudom.

Dakle, visina izdržavanja se u svakom momentu može smanjiti ukoliko se promene okolnosti na osnovu kojih je doneta prethodna sudska odluka, i to na strani roditelja koji je u obavezi da plaća određeni iznos na ime izdržavanja svog deteta.

Postupak radi smanjenja utvrđene visine alimentacije pokreće se podnošenjem tužbe nadležnom sudu, od strane davaoca izdržavanja. Davalac izdržavanja će se na ovakav korak odlučiti u situacijama kada su se određene okolnosti, koje su bile od značaja za utvrđivanje visine alimentacije u vreme donošenja prvobitne sudske odluke, značajno izmenile. U pomenutoj situaciji, neophodno je uskladiti visinu alimentacije sa novonastalom situacijom. Najčešće je reč o slučaju kada su se finansijske mogućnosti roditelja, koji je u obavezi da plaća određeni iznos za izdržavanje svog deteta, u velikoj meri izmenile odnosno smanjile. Prilikom odlučivanja, sud će uzeti u obzir sve činjenice koje su od uticaja na moguću izmenu utvrđenog iznosa na ime  izdržavanja. Naime, ukoliko utvrdi da je zahtev davaoca izdržavanja osnovan, sud će iznos alimentacije smanjiti u meri u kojoj bi ona bila pravična za roditelja koji je dužan da svaki mesec plaća izdržavanje za svoje dete. Visina izdržavanja može biti određena u fiksnom mesečnom novčanom iznosu ili u procentu od redovnih mesečnih novčanih primanja davaoca izdržavanja, s tim da po pravilu taj procenat ne može biti manji od 15% niti veći od 50% redovnih mesečnih novčanih primanja dužnika izdržavanja umanjenih za poreze i doprinose za obavezno socijalno osiguranje.

Advokatska kancelarije Popović se dugi niz godina uspešno bavi rešavanjem pravnih pitanja u vezi sa alimentacijom odnosno izdržavanjem dece, te ukoliko Vam je potrebna bilo kakva pravna pomoć ili savet, budite slobodni da nas konkatirate.

Podelite ovaj članak

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Pročitajte ostale tekstove