Porez na prenos apsolutnih prava

Ukoliko imate nameru da kupite stan u staroj gradnji imajte na umu da ste i za takvu vrstu nekretnine u obavezi da platite porez na prenos apsolutnih prava, koji je obavezan kod prenosa uz naknadu.

Nakon overe kupoprodajnog ugovora i kupovine nepokretnosti, ono što sledi jesu prijava i plaćanje poreza na prenos apsolutnih prava, u iznosu od 2,5% od vrednosti nepokretnosti koja se kupuje.
Dakle, obaveza plaćanja poreza na prenos apsolutnih prava nastaje onog momenta kada se zaključi ugovor o kupoprodaji.

Po kupovini nepokretnosti, nadležnoj poreskoj upravi je potrebno podneti poresku prijavu putem odgovarajućeg obrazca, nakon čega će Vam organ poreske uprave dostaviti rešenje o ukupnom iznosu poreza na prenos apsolutnih prava, koji ste dužni da platite. Navedeni organ dužan je da pomenuto Rešenje dostavi u roku od 30 dana, međutim u praksi je taj rok znatno duži.

Ukoliko kupujete svoj prvi stan u staroj gradnji, važno je znati da u tom slučaju možete biti oslobođeni od plaćanja poreza na prenos apsolutnih prava, ali pod određenim uslovima. Traženi uslovi podrazumevaju da u svojoj svojini (ili susvojini) niste imali stan na teritoriji Republike Srbije, u periodu od 1.jula 2006. godine pa do dana overe ugovora o prodaji nepokretnosti, kao i da ste punoletni državljanin Republike Srbije, sa prebivalištem na teritoriji RS.

Kupac prvog stana se oslobođa plaćanja poreza na prenos apsolutnih prava za površinu stana do 40 m2, a članovi njegovog porodičnog domaćinstva za površinu stana do 15m2, po svakom članu domaćinstva, pod uslovom da ni oni nisu imali u svojoj svojini stan u napred navedenom periodu.
Dakle, u slučaju da kupujete stan čija je površina veća od 40 m2, tada ćete biti u obavezi da platite porez na prenos apsolutnih prava samo za preostalu razliku površine predmetnog stana.

Iako je zakonom predviđeno da je prodavac u obavezi da plati porez na prenos apsolutnih prava, u praksi je ipak drugačija situacija.
Najčešće je slučaj da kupac plaća porez na prenos apsolutnih prava, naravno, pod uslovom da se kupac sa time saglasio i obavezao kupoprodajnim ugovorom koji se zaključuje.

Ukoliko kupujete prvi stan u starijoj gradnji, advokatska kancelarija Popović Vam stoji na raspolaganju kako bismo Vam pružili informacije o pravu na oslobađanje od plaćanja pomenutog poreza, dokumentaciji koju je potrebno pribaviti, kao i o roku u kojem je neophodno podneti poresku prijavu.
Budite slobodni da nas kontaktirate kako bismo Vam na stručan i efikasan način pomogli da ostvarite pravo koje Vam po zakonu pripada, a koje se odnosi na oslobađanja od poreza na prenos apsolutnih prava.

Podelite ovaj članak

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Pročitajte ostale tekstove