Naknada štete za neiskorišćen godišnji odmor

Sadržaj

Tokom života svaki radno sposoban čovek se bar jednom našao u situaciji da je ostao bez posla, usled prestanka radnog odnosa. Da li ste znali da u navedenom slučaju imate pravo na naknadu štete ukoliko niste iskoristili svoj godišnji odmor?

Pravo na naknadu štete zbog neiskorišćenog godišnjeg odmora možete ostvariti podnošenjem tužbe nadležnom sudu. U toku postupka, sud će na osnovu raspoložive pismene dokumentacije utvrditi tačan iznos naknade štete, a potom će presudom obavezati poslodavca da obešteti zaposlenog tako što će mu isplatiti celokupan dosuđeni iznos na ime naknade štete za neiskorišćen godišnji odmor.

Da li su zaposleni obavezni da koriste godišnji odmor?

Naime, jedno od osnovnih prava zaposlenog jeste upravo pravo na korišćenje godišnjeg odmora. Korišćenje godišnjeg odmora poslodavac Vam ne može uskratiti, niti se tog prava Vi kao zaposleni, možete odreći.

Nakon koliko vremena se godišnji odmor može početi koristiti

Zakonom je propisano da svako zaposleno lice ima pravo na korišćenje godišnjeg odmora, i to nakon mesec dana neprekidnog rada kod poslodavca, računajući od dana kada je zasnovan Vaš radni odnos. Neprekidni rad podrazumeva  i vreme privremene sprečenosti za rad u smislu propisa o zdravstvenom osiguranju i odsustva sa rada uz naknadu zarade.

Koje je vremensko trajanje godišnjeg odmora?

U svakoj kalendarskoj godini zaposlenom pripada pravo na korišćenje godišnjeg odmora i to u trajanju od najmanje 20 radnih dana, dok se radna nedelja računa kao pet radnih dana.

Da li zaposleni može da koristi godišnji odmor parcijalno ili mora u celosti?

U svakom slučaju, od volje zaposlenog zavisi da li će svoj godišnji odmor koji mu po zakonu priprada, iskoristiti jednokratno, odnosno u celosti ili u više delova.

Dakle, zaposleni ima pravo na dvanaestinu godišnjeg odmora, odnosno na srazmerni deo za svakih mesec dana rada u kalendarskoj godini, u kojoj ste zasnovali radni odnos ili u kojoj Vam radni odnos prestaje.

Isplata novčane naknade za godišnji odmor

Međutim, ukoliko Vas je zadesila situacija da je Vaš radni odnos prestao, a niste iskoristili Vaše pravo na godišnji odmor u celini niti delimično, poslodavac je u tom slučaju dužan da Vam isplati novčanu naknadu umesto korišćenja godišnjeg odmora. Važno je znati da se naknada za neiskorišćen godišnji odmor isplaćuje u visini prosečne zarade koju ste ostvarili u prethodnih 12 meseci, srazmerno broju dana neiskorišćenog godišnjeg odmora.

Da li imate pravo na godišnji odmor nakon otkaza?

Ukoliko ste zaposleni kojem je radni odnos prestao, a niste pre toga iskoristili svoj godišnji odmor na koji ste imali pravo u skladu sa zakonom, niti Vam je isti isplaćen od strane poslodavca, u tom slučaju imate pravo da od Vašeg poslodavca potražujete isplatu iznosa na ime neiskorišćenog godišnjeg odmora. Postupak naknade štete u konkretnom slučaju pokreće se tužbom koja se podnosi nadležnom sudu. Zakonom o radu je predviđeno da se visina naknade za neiskorišćeni godišnji odmor obračunava u visini prosečne zarade koju je zaposleni ostvario u prethodnih 12 meseci, srazmerno broju dana godišnjeg odmora koji nije iskorišćen. 

Tarifiranje postupka za naknadu štete za neiskorišćen godišnji odmor?

Postupci za naknadu štete se prema tarifi o nagradama i naknadama troškova za rad advokata uvek mogu voditi tako da ne platite nikakve troškove advokatu, a da advokat na kraju postupka naplati troškove u vidu dogovorenog procenta od naknade štete koja bude dosuđena na sudu, tako da se postupak za naknadu štete može sprovesti bez bilo kakvih plaćanja i uz maksimalnu zaštitu interesa klijenta.

Podelite ovaj članak
Pročitajte ostale tekstove
Najnoviji slučajevi