Naknada materijalne štete na vozilu

Sadržaj

Pitanje naknade materijalne štete na vozilu, regulisano je Zakonom o bezbednosti saobraćaja na putevima Republike Srbije.

Naime, ono što treba da znate jeste da ukoliko dođe do saobraćajne nezgode, učesnici na licu mesta treba da pozovu policiju, kako bi ista sačinila Zapisnik o izvršenom uviđaju saobraćajne nezgode. Međutim, ukoliko se radi o saobraćajnoj nezgodi sa manjom štetom i bez povređenih lica, učesnici nezgode mogu popuniti i Izveštaj o saobraćajnoj nezgodi, ili kako je poznato “Evropski obrazac”.
Sledeći korak u cilju naknade štete jeste podnošenje odštetnog zahteva osiguravajućem društvu, čiji osiguranik je skrivio saobraćajnu nezgodu.

Nakon prijema odštetnog zahteva, osiguravajuće društvo u zakonskom roku isplaćuje oštećenom nesporan iznos na ime naknade materijalne štete na vozilu. Bitno je naglasiti da osiguravajuća društva u najvećem broju slučajeva isplaćuju manju naknadu štete u odnosu na naknade koje dosuđuju sudovi. Zato je uvek preporučljivo da se unapred obratite advokatu po preporuci, kako biste ostvarili pravo na punu naknadu štete koja Vam po zakonu pripada.
Ukoliko osiguravajuće društvo nije isplatilo celokupnu naknadu štete za štetu na vozilu, klijentu je na raspolaganju mogućnost da podnese tužbu nadležnom sudu.
U sudskom postupku veštak mašinske struke, kao stručno lice, sačinjava nalaz i mišljenje u kojem obračunava koliko je još potrebno isplatiti oštećenom licu kako bi se vozilo dovelo u stanje u kojem se nalazilo pre nezgode.
Bitno je napomenuti da se predmetni postupci brzo rešavaju, i to na jednom do dva ročišta.

Postupci za naknadu štete se prema Tarifi o nagradama i naknadama troškova za rad advokata uvek mogu voditi tako da ne platite nikakve troškove advokatu, a da advokat na kraju postupka naplati troškove u vidu dogovorenog procenta od naknade štete koja bude dosuđena na sudu, tako da se postupak za naknadu štete može sprovesti bez bilo kakvih plaćanja i uz maksimalnu zaštitu interesa klijenta.

Advokatska kancelarija Popović se od svog osnivanja bavi ovom vrstom predmeta, te Vam kao stručni i iskusni tim stojimo na raspolaganju za sve  konsultacije ili pravnu pomoć. Ukoliko se nađete u ovakvoj situaciji budite slobodni da nas kontaktirate, a mi ćemo Vam pomoći da na što efikasniji način ostvarite prava koja Vam po zakonu pripadaju.

Podelite ovaj članak
Pročitajte ostale tekstove
Najnoviji slučajevi