Privredno pravo

Advokatska kancelarija Popović pruža sveobuhvatnu pravnu podršku preduzećima i kompanijama svih vrsta – od startapa i manjih preduzeća do nekih od vodećih kompanija u regionu.

Naši klijenti imaju na raspolaganju kvalitetnu i brzu uslugu za sve vrste pravnih saveta i pomoći. Usluge pružamo na najpovoljniji mogući način za konkretan slučaj u zavisnosti od potreba klijenta.

Naša kancelarija pruža pravne usluge u oblastima koje obuhvataju:

  • registracije privrednih društava i sve statusne i druge promene u APR-u;
  • izrade ugovora i svih pravnih akata u privredi;
  • zastupanje u svim vrstama sporova u privredi;
  • pravno savetovanje;
  • zastupanje u prekršajnim i postupcima privrednih prestupa;
  • pripremu i pregovore oko ugovora o kreditu;
  • naknadu štete;
  • savetovanje povodom restrukturiranja, likvidacije i stečaja;

Na raspolaganju smo za svaku konsultaciju koja je potrebna vašoj firmi, kako bismo u skladu sa Vašim potrebama uvek pronašli najbolje rešenje.

Najnoviji slučajevi

Slučajevi

Osnivanje preduzetničke radnje

Osnivanje preduzetničke radnje

Ukoliko želite da otvorite firmu i započnete sopstveni biznis, jedan od načina kako Vašu ideju možete realizovati ogleda se u mogućnosti osnivanja preduzetničke radnje. Pravni

Reklamacija potrošača

Reklamacija potrošača

U praksi posebno zanimljivo pitanje predstavlja “Zaštita potrošača u ostvarivanju prava iz ugovora o prodaji”, kao i prava koja u tom odnosu imaju potrošači. Navedeno