Naknada štete

Naš pravni tim uspešno rešava sve vrste nadoknada štete, kako prema osiguravajućim društvima, tako i prema fizičkim i pravnim licima ili prema državnim organima.

Nadoknade štete mogu se ostvariti u pogledu štete na imovini, ili u pogledu štete za pretrpljeni bol, strah, duševne bolove, kao i zbog povrede prava ličnosti, uvrede, povrede časti i ugleda, i u drugim slučajevima.

Uvek nam se možete obratiti radi zaštite Vaših prava, a mi ćemo se postarati da dobijete maksimalan iznos nadoknade štete koji Vam prema zakonu pripada.

Najnoviji slučajevi

Slučajevi

povreda na radu naknada stete

Naknada štete zbog povrede na radu

Šta podrazumeva zaštita zdravlja i bezbednosti na radu? Bezbednost i zaštita zdravlja na radu predstavljaju jedno od najznačajnijih prava zaposlenih i ono podrazumeva obezbeđivanje takvih

naknada stete zbog otkaza

Naknada štete u oblasti radnog prava

Naknada štete zbog nezakonitog otkaza Zakonom o radu predviđeni su razlozi zbog kojih poslodavac može otkazati zaposlenom Ugovor o radu. Ukoliko poslodavac postupi suprotno navedenim