Naknada štete

Naš pravni tim uspešno rešava sve vrste nadoknada štete, kako prema osiguravajućim društvima, tako i prema fizičkim i pravnim licima ili prema državnim organima.

Nadoknade štete mogu se ostvariti u pogledu štete na imovini, ili u pogledu štete za pretrpljeni bol, strah, duševne bolove, kao i zbog povrede prava ličnosti, uvrede, povrede časti i ugleda, i u drugim slučajevima.

Uvek nam se možete obratiti radi zaštite Vaših prava, a mi ćemo se postarati da dobijete maksimalan iznos nadoknade štete koji Vam prema zakonu pripada.

Slučajevi

Naknada štete zbog pada drveta ili grane

Naknada štete zbog pada drveta ili grane

Pad drveta ili grane predstavlja jedan od mnogobrojnih uzroka za nastanak štete, a koje pitanje je regulisano Zakonom o obligacionim odnosima. Šteta nastala usled napred

Naknada materijalne štete na vozilu

Naknada materijalne štete na vozilu

Pitanje naknade materijalne štete na vozilu, regulisano je Zakonom o bezbednosti saobraćaja na putevima Republike Srbije. Naime, ono što treba da znate jeste da ukoliko