Poništaj otkaza ugovora o radu

Sadržaj

Najveći broj sudskih sporova povodom radnih odnosa u našoj zemlji za predmet ima upravo nezakonit otkaz. U tom sporu je u prvom stepenu nadležan osnovni sud prema sedištu tuženog (poslodavca), odnosno osnovni sud u mestu gde zaposleni radi ili gde je rad obavljao, i postupak povodom nezakonitog otkaza za poništaj otkaza ugovora o radu vodi se kao hitan postupak.

Otkaz je nezakonit ako nije sproveden u skladu sa Zakonom o radu, tj. ako nije poštovan propisani postupak za otkaz ili razlog za otkaz nije bio opravdan. U tom slučaju zaposleni se može obratiti sudu kako bi ostvario svoja prava zagarantovana Zakonom o radu.

Dakle, radni odnos zaposlenog može prestati samo iz zakonom propisanih razloga, a koji su prethodno utvrđeni u zakonom propisanom postupku. U širem smislu, pravo na rad podrazumeva i pravo zaposlenog da, ukoliko uspe u radnom sporu povodom nezakonitog prestanka radnog odnosa, bude vraćen na rad, sa svim pripadajućim pravima kao da mu radni odnos nije ni prestajao.

Naime, ako sud u toku postupka utvrdi da je zaposlenom prestao radni odnos bez pravnog osnova, na zahtev zaposlenog, odlučiće da se zaposleni vrati na rad, kao i da mu se isplati naknada štete u vidu svih plata koje bi ostvario za period u kome zaposleni nije radio.

Zakonski razlozi za otkaz ugovora o radu od strane poslodavca i postupak koji se tom prilikom sprovodi manje su poznati zaposlenima sve dok se nađu pred otkazom. Pomenuta situacija se može desiti svakome, međutim u takvoj situaciji ne treba se povući, već potražiti stručnu pomoć radi ostvarenja svojih prava.

Advokatska kancelarija Popović ima bogato iskustvo u poništavanju nezakonitih otkaza, vraćanja otpuštenih zaposlenih na posao, kao i u postupcima za naknadu štete zaposlenom licu, a što su sve prava koje zaposleno lice ima na osnovu zakona.

Podelite ovaj članak
Pročitajte ostale tekstove
Najnoviji slučajevi