Naš tim

Za nas su poverenje i zaštita interesa klijenta uvek na prvom mestu

Odabrati pravnog zastupnika nije nimalo jednostavno, pogotovo ako se nalazite u situaciji koja dovodi do povećanja stresa ili zabrinutosti. Naši klijenti ističu da je na njihovu odluku pri odabiru u najvećoj meri uticalo to što je njihov problem pažljivo saslušan i što su dobili povratnu informaciju koju su tražili u najkraćem roku. Pored preporuka koje ističu kao veoma značajne, važno im je poverenje i podrška koju dobiju već prilikom prvog susreta.

“Misija svakog člana našeg tima je da pomogne klijentu u složenim i delikatnim situacijama, rešavajući tekući pravni problem. Ono što klijenti prepoznaju kao posebnu vrednost je ukazivanje na potencijalne scenarije, moguće ishode, kao i predviđanje pravnih problema koji mogu nastati. To je ujedno i jedan od glavnih razloga zašto većina naših klijenata dolazi prema preporuci. Ponosan sam na naš tim visoko obrazovanih advokata i saradnika sa dugogodišnjim iskustvom u različitim oblastima prava.” – Srđan Popović.

Upoznajte tim koji zastupa naše klijente u procesima izrade ugovora, privrednog, radnog, stvarnog, porodičnog ili naslednog prava, kao i u procesima naknade štete i krivičnog i prekršajnog prava. 

Srđan Popović

Advokat i osnivač Advokatske kancelarije Popović

Nina Basta

Advokat

Olgica Džabić

Advokat

Jovana Vajdić

Advokat

Nikola Marković

Advokat

Anđela Pušonjić

Advokat

Zorka Vrebalo

Administrativni sekretar

Anja Dakić

Advokatski pripravnik

Tomislav Jašić

Advokatski pripravnik

Nataša Stupar

Advokatski pripravnik

Marko Zdravković

Advokatski pripravnik

Srna Marčetić

Advokatski pripravnik

Tara Mijatović

Advokatski pripravnik

Milica Veselinović

Advokatski pripravnik