Nasledno pravo

Advokatska kancelarija Popović ulaže značajan napor u zauzimanje adekvatnog pristupa u domenu naslednog prava , kao izuzetno važne društvene oblasti. U ovoj grani prava se oslanjamo na naše višegodišnje iskustvo u izradi potrebnih dokumenata kao i u rešavanju naslednih pitanja i sporova.

Naš pravni tim ima bogatu praksu i iskustvo u postupcima vezanima za nasledno pravo, u vidu sastavljanja testamenta, ugovora o doživotnom izdržavanju, postupcima za poništaj testamenta, poništaj ili raskid ugovora o doživotnom izdržavanju, zastupanju u ostavinskim raspravama kao i u svim sporovima u vezi naslednopravnih odnosa.

Slučajevi

Poništaj testamenta

Poništaj testamenta

Testament, poslednja volja ostavioca, ili zaveštanje je institut koji je regulisan Zakonom o nasleđivanju Republike Srbije. Zaveštanje ili testament je jednostrana, lična i uvek opoziva

Raspravljanje zaostavštine (Ostavinska rasprava)

Raspravljanje zaostavštine (Ostavinska rasprava)

U postupku za raspravljanje zaostavštine (ostavinski postupak) se utvrđuje koja imovina sačinjava zaostavštinu preminulog, ko su njegovi naslednici, i koja prava iz zaostavštine pripadaju kojim