Nasledno pravo

Advokatska kancelarija Popović ulaže značajan napor u zauzimanje adekvatnog pristupa u domenu naslednog prava , kao izuzetno važne društvene oblasti. U ovoj grani prava se oslanjamo na naše višegodišnje iskustvo u izradi potrebnih dokumenata kao i u rešavanju naslednih pitanja i sporova.

Naš pravni tim ima bogatu praksu i iskustvo u postupcima vezanima za nasledno pravo, u vidu sastavljanja testamenta, ugovora o doživotnom izdržavanju, postupcima za poništaj testamenta, poništaj ili raskid ugovora o doživotnom izdržavanju, zastupanju u ostavinskim raspravama kao i u svim sporovima u vezi naslednopravnih odnosa.

Najnoviji slučajevi

Slučajevi

Poništaj testamenta

Poništaj testamenta

U kojim slučajevima je testament ništav? Zaveštanje je ništavo ukoliko je ono protivno prinudnim propisima, javnom poretku ili dobrim običajima te takva povreda predstavlja opštu