Nasledno pravo

Advokatska kancelarija Popović ulaže značajan napor u zauzimanje adekvatnog pristupa u domenu naslednog prava , kao izuzetno važne društvene oblasti. U ovoj grani prava se oslanjamo na naše višegodišnje iskustvo u izradi potrebnih dokumenata kao i u rešavanju naslednih pitanja i sporova.

Naš pravni tim ima bogatu praksu i iskustvo u postupcima vezanima za nasledno pravo, u vidu sastavljanja testamenta, ugovora o doživotnom izdržavanju, postupcima za poništaj testamenta, poništaj ili raskid ugovora o doživotnom izdržavanju, zastupanju u ostavinskim raspravama kao i u svim sporovima u vezi naslednopravnih odnosa.

Najnoviji slučajevi

Slučajevi

Poništaj testamenta

Poništaj testamenta

U kojim slučajevima je testament ništav? Zaveštanje je ništavo ukoliko je ono protivno prinudnim propisima, javnom poretku ili dobrim običajima te takva povreda predstavlja opštu

Raspravljanje zaostavštine (Ostavinska rasprava)

Raspravljanje zaostavštine (Ostavinska rasprava)

U postupku za raspravljanje zaostavštine (ostavinski postupak) se utvrđuje koja imovina sačinjava zaostavštinu preminulog, ko su njegovi naslednici, i koja prava iz zaostavštine pripadaju kojim