Nasledno pravo

Advokatska kancelarija Popović ulaže značajan napor u zauzimanje adekvatnog pristupa u domenu naslednog prava , kao izuzetno važne društvene oblasti. U ovoj grani prava se oslanjamo na naše višegodišnje iskustvo u izradi potrebnih dokumenata kao i u rešavanju naslednih pitanja i sporova.

Naš pravni tim ima bogatu praksu i iskustvo u postupcima vezanima za nasledno pravo, u vidu sastavljanja testamenta, ugovora o doživotnom izdržavanju, postupcima za poništaj testamenta, poništaj ili raskid ugovora o doživotnom izdržavanju, zastupanju u ostavinskim raspravama kao i u svim sporovima u vezi naslednopravnih odnosa.

Najnoviji slučajevi

Slučajevi

Poništaj testamenta

Poništaj testamenta

U kojim slučajevima je testament ništav? Zaveštanje je ništavo ukoliko je ono protivno prinudnim propisima, javnom poretku ili dobrim običajima te takva povreda predstavlja opštu

Zakažite video poziv sa advokatom

Umesto sastanka u kancelariji, održavamo konsultacije i preko video poziva, putem Google meet platforme, koja je svima dostupna.

Cena konsultacija je 5.000,00 dinara, i plaća se unapred, najkasnije jedan radni dan pre termina konsultacija.

Ukoliko uplata ne bude bila vidljiva na računu jedan radni dan pre zakazanog termina, zadržavamo pravo da otkažemo zakazani termin.

Ako ste uplatili iznos za konsultacije, a iz opravdanih razloga budete sprečeni da se pojavite na video pozivu u zakazanom terminu, potrebno je da nas o tome obavestite jedan radni dan unapred kako bismo pomerili sastanak i zakazali drugi termin.

Podaci za uplatu

Primalac: Advokat Popović Srđan, Novi Sad, Lasla Gala 7
Svrha uplate: Konsultacije
Br. računa: 265-7570310000079-54