Advokatske usluge

Naše usluge

Izrada ugovora

Kvalitetna i pažljiva izrada svih vrsta ugovora

Privredno pravo

Ugovori u privredi, osnivanje preduzeća, unutrašnje uređenje, radni i drugi odnosi

Radno pravo

Ugovori o radu, zapošljavanje, prestanak radnog odnosa, penzije, zaštita prava zaposlenih, radni sporovi

Stvarno pravo

Nekretnine, pokretne stvari, kupoprodaje, uknjižbe, hipoteke, zaloge, kao i sve vrste sporova

Naknade štete

Sve vrste šteta, saobraćajne nezgode, povrede, pretrpljeni strah, štete na imovini, štete zbog povrede prava

Krivično i prekršajno pravo

Odbrane u krivičnim i prekršajnim postupcima svih vrsta

Porodično pravo

Izrada dokumenata, zastupanje u bračnim i porodičnim sporovima, postupci izdržavanja (alimentacije)

Nasledno pravo

Izrada dokumenata, zastupanje u naslednim postupcima, pokretanje i vođenje naslednih sporova

Slučajevi

Ko plaća sudske troškove za razvod braka?

Ko snosi sudske troškove prilikom sporazumnog razvoda braka? Ukoliko postoji saglasnost za razvod braka, brak se može razvesti putem pismenog sporazuma koji zaključuju supružnici, a

Šta je ugovor o delu i kako je regulisan

Ugovor o delu je regulisan Zakonom o radu i Zakonom o obligacionim odnosima. Pomenutim ugovorom se jedna ugovorna strana, poslanik odnosno izvršilac (preduzimač, izvođač radova)

Ugovor o radu – Prava i obaveze

Kako se reguliše ugovor o radu?  Zakon o radu primenjuje se na radne odnose, a njime je regulisana i sadržina Ugovora o radu. Kada je