Tužba za izmenu modela viđanja deteta nakon razvoda

Sadržaj

Kako pokrenuti postupak za izmenu modela viđanja deteta?

Postupak promene načina viđanja deteta nakon razvoda braka koji je utvrđen sudskom presudom, pokreće se podnošenjem tužbe pred nadležnim sudom. Pored roditelja kojem nije povereno vršenje roditeljskog prava, tužbu može podneti i onaj roditelj koji se stara o detetu.

Najčešći uzroci obraćanja sudu u ovakvim predmetima ogledaju se u bitno izmenjenim okolnostima u odnosu na činjenično stanje koje je postojalo prilikom donošenja prvobitne presude, što može dovesti do promene utvrđenog modela viđanja i načina održavanja ličnih odnosa između roditelja i deteta nakon razvoda braka.

Pomenuti postupak je zakonom predviđen kao hitan, a javnost je iz ovog postupka isključena kako bi se zaštitila privatnost učesnika u postupku.

S obzirom na prirodu predmeta postupka i njegovu naročitu hitnost, kod porodičnih sporova zakon predviđa da se prvo ročište mora održati u roku od 15 dana od dana prijema tužbe u sud i po pravilu se ovakvi postupci sprovode na najviše dva ročišta.

Koje okolnosti sud uzima u obzir prilikom odlučivanja u konkretnom slučaju?

Imajući u vidu predmet postupka, a to je izmena modela viđanja roditelja i deteta nakon razvoda braka, osnovno načelo kojim se sud rukovodi tokom celog postupka je najbolji interes deteta. Sud može izmeniti način održavanja ličnih odnosa između roditelja i deteta u slučaju postojanja razloga za lišavanje roditeljskog prava, vršenja nasilja nad detetom, zanemarivanja deteta, onemogućavanja održavanja ličnih odnosa sa detetom kao i u drugim slučajevima kada je očigledno da su se značajno izmenile okolnosti od donošenja presude pa do dana podnošenja tužbe, a koje su bitno uticale na odluku suda kojom je utvrđen postojeći model viđanja deteta.

U obzir će se uzeti i činjenice koje se tiču uzrasta deteta, pola deteta i njegovih potreba, sposobnost roditelja da vrši roditeljsko pravo i mogućnost da zadovolji potrebe svog deteta. Dete koje ima navršenih deset godina može slobodno i neposredno da izrazi svoje mišljenje u toku postupka.

Takođe, važnu ulogu u ovom procesu ima i organ starateljstva- Centar za socijani rad, koji na zahtev suda iznosi svoje mišljenje u konkretnom predmetu. Njegovo mišljenje je značajno za predmetni postupak i sud ga uzima u obzir prilikom donošenja odluke kojom će eventualno izmeniti svoju prvobitnu odluku.

Nakon što sud sprovede dokazni postupak i utvrdi sve relevantne činjenice, dužan je da izvede zaključak da li postoje okolnosti koje ukazuju da je celishodno i neophodno promeniti odluku o modelu viđanja deteta nakon razvoda braka, vodeći se sve vreme najboljim interesom deteta.

Kakav je dalji tok postupka?

Ukoliko je sud u toku predmetnog postupka našao da je u najboljem interesu deteta neophodno izmeniti prvobitno donetu odluku o modelu viđanja deteta, usvojiće tužbeni zahtev tužioca.

U navedenom slučaju, sud će utvrditi novi način održavanja ličnih odnosa i viđanja roditelja i deteta kojem dete nije povereno na vršenje roditeljskog prava, a to znači da će dete imati pravo da održava lične odnose sa roditeljem sa kojim ne živi, na način kako je odlučeno u novoj sudskoj odluci.

Imajući u vidu sve navedeno kao i činjenicu da su porodični sporovi izuzetno osetljiva vrsta postupka, predlažemo angažovanje advokata koji će svojim stručnim znanjem i iskustvom pružiti adekvatnu pomoć i između ostalog, doprineti izbegavanju ili pak ublažavanju neprijatnih i stresnih momenata koji se neretko javljaju u ovakvim postupcima.

Podelite ovaj članak
Pročitajte ostale tekstove
Najnoviji slučajevi
Zakažite video poziv sa advokatom

Umesto sastanka u kancelariji, održavamo konsultacije i preko video poziva, putem Google meet platforme, koja je svima dostupna.

Cena konsultacija je 5.000,00 dinara, i plaća se unapred, najkasnije jedan radni dan pre termina konsultacija.

Ukoliko uplata ne bude bila vidljiva na računu jedan radni dan pre zakazanog termina, zadržavamo pravo da otkažemo zakazani termin.

Ako ste uplatili iznos za konsultacije, a iz opravdanih razloga budete sprečeni da se pojavite na video pozivu u zakazanom terminu, potrebno je da nas o tome obavestite jedan radni dan unapred kako bismo pomerili sastanak i zakazali drugi termin.

Podaci za uplatu

Primalac: Advokat Popović Srđan, Novi Sad, Lasla Gala 7
Svrha uplate: Konsultacije
Br. računa: 265-7570310000079-54