Slučajevi

Tuzba za razvod braka

Tužba za razvod braka

U Srbiji prosečno oko 35000 ljudi godišnje zaključi brak, dok se oko 8000 razvede, pa je bračno pravo za oblast porodičnog prava svakako najvažnija oblast i potreba da se pronađe dobar advokat za razvod braka i uopšte za porodično pravo je vrlo značajna. U prilog navedenom govori činjenica da razvod

Pročitaj više »
Testament (Zaveštanje)

Šta je testament? (Zaveštanje)

Testament (Zaveštanje) je dokument kojim neko lice raspodeljuje svoju imovinu za slučaj smrti u zakonom određenom obliku. Uslovi za sastavljanje testamenta (Zaveštanja) su starost od petnaest ili više godina, kao i sposobnost za rasuđivanje. U kojim oblicima testament može biti? Testament (Zaveštanje) može biti sastavljen u više različitih oblika, od

Pročitaj više »
Predbracni ugovor

Šta je bračni ugovor (predbračni ugovor)

Bračni ugovor je ugovor kojim supružnici ili budući supružnici uređuju svoje imovinske odnose, u skladu sa svojim dogovorom.  Da li je bračni ugovor i predbračni ugovor isto? Iako se u praksi daleko češće koristi termin “predbračni” ugovor, bitno je napomenuti da su dva termina sinonimi, a da je u Porodičnom

Pročitaj više »
ugovor o dozivotnom izdrzavanju

Ugovor o doživotnom izdržavanju

Šta je ugovor o doživotnom izdržavanju i kada se zaključuje? Ugovor o doživotnom izdržavanju se zaključuje kada je jednoj stranci (primalac izdržavanja) potrebno izdržavanje, briga i pomoć. U tom slučaju, druga stranka (davalac izdržavanja) se obavezuje da primaoca izdržavanja izdržava, pomaže ga i brine o njemu, za šta nakon smrti

Pročitaj više »
Ugovor o poklonu nepokretnosti

Ugovor o poklonu nepokretnosti – iskustva i saveti

Kod poklona nepokretnosti – nekretnine, ključna stvar je ugovor, koji treba da bude sastavljen kvalitetno i sa pažnjom. Dobar ugovor obezbeđuje zaštitu svih prava kako poklonodavca tako i poklonoprimca. Šta treba proveriti pre sačinjavanja ugovora o poklonu nepokretnosti? Ugovor o poklonu nekretnine treba da započne proverom pravnog stanja koju po

Pročitaj više »
izdržavanje dece kod razvoda braka

Izdržavanje dece kod razvoda braka

Jedno od najvažnijih pitanja kod razvoda braka jeste izdržavanje dece od strane roditelja sa kojim deca ne žive. Da bi se prava dece potpuno zaštitila, važno je da se ovo pitanje od samog početka pažljivo i dobro uredi. Ko ima pravo na izdržavanje Dete ima pravo da ga izdržava roditelj

Pročitaj više »

Adresa Kancelarije

21000 Novi Sad
Bulevar oslobođenja br. 109

Telefon

+381-64-20-14-903

Email adresa

srdjan@advokat-popovic.rs