Slučajevi

Povrat pdv kod kupovine nekretnine

Refundacija PDV-a kod kupovine prve nekretnine

U današnje vreme svedoci smo velike potražnje u pogledu kupovine stanova u zgradama novije gradnje, koje naseljavaju različite delove grada. Ko ima pravo na refundaciju PDV-a prilikom kupovine prve nekretnine? Važno je znati da kupci prvog stana koji kupuju stan direktno od investitora, imaju pravo na refundaciju PDV-a za svoju

Pročitaj više »
Prekršajni nalog

Prekršajni nalog

Zakonom o prekršajima propisano je da se prekršajni nalog izdaje kada je za prekršaj zakonom ili drugim propisom od prekršajnih sankcija predviđena samo novčana kazna u fiksnom iznosu, što znači da se radi o lakšim prekršajima. Najčešće se radi o lakšim prekršajima iz oblasti saobraćaja, kao što su nekorišćenje sigurnosnih

Pročitaj više »
Tužba za vojne dnevnice

Tužba za vojne dnevnice

Neadekvatno usklađivanje vojnih penzija i isplata novčane pomoći na ime ratnih dnevnica velikom broju ratnih rezervista dovela je do diskriminacije prema kojoj je oštećeno više od 100.000,00 vojnih obveznika. Zaključkom Vlade Republike Srbije iz 2008. godine isplaćene su ratne dnevnice rezervistima sedam opština Republike Srbije, koji su bili angažovani za

Pročitaj više »
Porez na prenos apsolutnih prava

Porez na prenos apsolutnih prava

Ukoliko imate nameru da kupite stan u staroj gradnji imajte na umu da ste i za takvu vrstu nekretnine u obavezi da platite porez na prenos apsolutnih prava, koji je obavezan kod prenosa uz naknadu. Kada nastaje poreska obaveza? Kada je reč o tačnom momentu nastanka poreske obaveze po osnovu

Pročitaj više »
Postupak prinudne naplate

Postupak prinudne naplate

Usled nemogućnosti da naplate svoja potraživanja poverioci su često prinuđeni na pokretanje postupka prinudne naplate. Zakonom o izvršenju i obezbeđenju regulisano je pitanje prinudnog namirenja potraživanja izvršnih poverioca zasnovanim na izvršnim ili verodostojnim ispravama, postupak obezbeđenja potraživanja, kao i delatnost sudova i javnih izvršitelja. Naime, ukoliko postoji neizmireno potraživanje poverilac

Pročitaj više »
Tužba za troškove obrade kredita

Šta je tužba za troškove obrade kredita?

Prilikom zaključivanja Ugovora o kreditu sa bankama, fizička i pravna lica često stupaju u nedefinisan poslovni odnos, kojim se stranka, odnosno korisnik kredita, dovodi u zabludu o troškovima obrade kredita. Naime, praksa je pokazala da su banke dugi niz godina zaključivale sa klijentima, odnosno korisnicima kredita, ugovore o kreditu u

Pročitaj više »

Adresa Kancelarije

21000 Novi Sad
Lasla Gala br. 7

Telefon

+381-64-20-14-903

Email adresa

srdjan@advokat-popovic.rs