Slučajevi

parkiranje na nedozvoljenom mestu

Parkiranje vozila na nedozvoljenom mestu

Zakonom o bezbednosti saobraćaja na putevima regulisano je parkiranje i zaustavljanje vozila. Opšte pravilo koje je propisano pomenutim zakonom jeste da vozač ne sme da zaustavi, odnosno parkira vozilo na mestu na kome bi ono ugrožavalo bezbednost drugih učesnika u saobraćaju ili predstavljalo smetnju za normalno odvijanje saobraćaja ili kretanje

Pročitaj više »
Naknada stete zbog smrti bliskog lica

Naknada štete zbog smrti bliskog lica

Smrt bliskog lica predstavlja jednu od najtežih životnih situacija, te uprkos činjenici da pretrpljeni duševni bol najbližih ne može ništa nadomestiti, ipak novčana naknada koju sud dosuđuje u konkretnom slučaju, predstavlja jedan vid satisfakcije za pretrpljeni duševni bol bliskih srodnika umrlog. Naknada štete zbog smrti bliskog lica predstavlja oblik naknade

Pročitaj više »
Naknada štete za neiskorišćen godišnji odmor

Naknada štete za neiskorišćen godišnji odmor

Tokom života svaki radno sposoban čovek se bar jednom našao u situaciji da je ostao bez posla, usled prestanka radnog odnosa. Da li ste znali da u navedenom slučaju imate pravo na naknadu štete ukoliko niste iskoristili svoj godišnji odmor? Pravo na naknadu štete zbog neiskorišćenog godišnjeg odmora možete ostvariti

Pročitaj više »
Lišenje poslovne sposobnosti

Lišenje poslovne sposobnosti

Poslovna sposobnost stiče se, po pravilu, punoletstvom, ali se u određenim okolnostima može oduzeti ili ograničiti. Prema Zakonu o vanparničnom postupku Republike Srbije, punoletno lice može da bude lišeno poslovne sposobnosti ukoliko su se stekli uslovi predviđeni gore navedenim Zakonom. U samom postupku za lišenje poslovne sposobnosti, odlučuje se o

Pročitaj više »
Porez na imovinu

Porez na imovinu

Koja imovina podleže plaćanju poreza na imovinu? Svaka nepokretnost koja se nalazi u Vašem vlasništvu podleže obavezi plaćanja godišnjeg poreza na imovinu. Naime, pomenuti porez na imovinu predstavlja porez koji se plaća na nepokretnosti koje se nalaze na teritoriji Republike Srbije, a obaveza plaćanja pomenutog poreza nastaje danom sticanja prava

Pročitaj više »

Adresa Kancelarije

21000 Novi Sad
Lasla Gala br. 7

Telefon

+381-64-20-14-903

Email adresa

srdjan@advokat-popovic.rs