Slučajevi

Ko plaća sudske troškove za razvod braka?

Ko snosi sudske troškove za sporazumni razvod braka? Ukoliko postoji saglasnost za razvod braka, brak se može razvesti putem pismenog sporazuma koji zaključuju supružnici, a koji obavezno sadrži sporazum o vršenju roditeljskog prava i sporazum o deobi zajedničke imovine. Pokrenuti sudski postupak za razvod braka, bilo da je sporazumni razvod

Pročitaj više »

Šta je ugovor o delu i kako je regulisan

Ugovor o delu je regulisan Zakonom o radu i Zakonom o obligacionim odnosima. Ovim ugovorom јedna ugovorna strana, poslanik odnosno izvršilac (preduzimač, izvođač radova) se obavezuje da obavi određeni posao, kao što je izrada ili opravka neke stvari ili izvršenje nekog fizičkog ili intelektualnog rada i slično. Druga ugovorna strana

Pročitaj više »

Ugovor o radu – Prava i obaveze

Kako se reguliše ugovor o radu?  Zakon o radu primenjuje se na radne odnose, a njime je regulisana i sadržina Ugovora o radu. Kada je reč o zaposlenim licima koja rade u državnom sektoru, odnosno u državnoj upravi ili policiji, u tom slučaju se pored Zakona o radnim odnosima u

Pročitaj više »

Ugovor o pozajmici – Prava i obaveze

Šta je ugovor o zajmu? Ugovor o zajmu je vrsta ugovora koji zaključuju dve ugovorne strane – zajmodavac i zajmoprimac.  Zajmodavac se obavezuje da zajmoprimcu preda u svojinu određeni novčani iznos ili određenu količinu zamenljivih stvari, a zajmoprimac je dužan da mu nakon proteka određenog vremenskog perioda vrati novac koji

Pročitaj više »

Ugovor o zakupu

Šta je ugovor o zakupu i kako je regulisan?  Ugovor o zakupu je regulisan Zakonom o obligacionim odnosima kojim je predviđeno da se zakupodavac obavezuje da preda zakupcu određenu stvar na  upotrebu, a zakupac se obavezuje da zakupodavcu za to plaća zakupninu u iznosu koji je među njima dogovoren. Pored

Pročitaj više »
povreda ugleda i casti

Naknada štete zbog lažnog prijavljivanja

Šta je lažno prijavljivanje? Lažno prijavljivanje je krivično delo predviđeno Krivičnim zakonikom i ono podrazumeva podnošenje krivične prijave za krivično delo za koje njen podnosilac zna da nije izvršeno i to protiv osobe za koju zna da ga nije izvršila ili lažno prijavljivanje sebe za izvršenje krivičnog dela za koje

Pročitaj više »

Adresa Kancelarije

21000 Novi Sad
Lasla Gala br. 7

Telefon

+381-64-20-14-903

Email adresa

srdjan@advokat-popovic.rs