Slučajevi

Postupak upisa nekretnine u katastar nepokretnosti

Do 2018. godine  svi građani koji su stekli određenu nepokretnost, bili su u obavezi da uknjiže kupljenu, poklonjenu ili nasleđenu nepokretnost, odlaskom kod nadležne službe Katastra nepokretnosti, pri Republičkom geodetskom zavodu. U međuvremenu, izvršene su izmene Zakona, te je sama procedura upisa nekretnina u Katastar nepokretnosti znatno olakšana. Šta sve

Pročitaj više »

Ugovor o kupovini stana u izgradnji

U današnje vreme sve je veća potražnja za kupovinom stanova, stoga je neophodno da kupac bude u potpunosti obavešten o svojim pravima kao i celokupnom procesu kupovine stana u izgradnji. Ugovor o kupoprodaji i prednosti kupovine stana u izgradnji Zakon o obligacionim odnosima predviđa određenu formu kako bi ugovor o

Pročitaj više »

Naknada štete za povrede u školi ili vrtiću

Nezgode se ne mogu predvideti ili sprečiti, s toga je značaja zaključivanje ugovora o osiguranju od posledica nesrećnog slučaja. Šta je osiguranje dece u školi ili vrtiću od posledica nesrećnog slučaja? Pomenuta vrsta osiguranja predstavlja osiguranje dece i učenika od posledica nezgode odnosno jednog iznenadnog, nepredvidivog događaja koji je nastao

Pročitaj više »

Porez na kupovinu ili prodaju nekretnine

Ako se upuštate u kupovinu ili prodaju nepokretnosti, važno je da poštujete svoje obaveze prema državi, među kojima je i plaćanje poreza. Zato je važno razumeti koje su sve vrste poreza u prometu nepokretnosti i koga tačno terete. Postoji mnogo pitanja koja se mogu postaviti u vezi sa kupoprodajom nepokretnosti,

Pročitaj više »

Otkaz ugovora o radu

Rad za svakog zaposlenog predstavlja poseban izvor egzistencije, s toga je neophodno obezbediti zaposlenim licima odgovarajuću pravnu zaštitu, naročito od neosnovanog otkaza. S druge strane, kada dođe do prestanka radnog odnosa na zahtev zaposlenog, poslodavac lakše podnosi otkaz ugovora o radu, posebno kada je reč o poslovima za čije obavljanje

Pročitaj više »

Adresa Kancelarije

21000 Novi Sad
Lasla Gala br. 7

Telefon

+381-64-20-14-903

Email adresa

srdjan@advokat-popovic.rs