Slučajevi

Poništaj testamenta

Poništaj testamenta

U kojim slučajevima je testament ništav? Zaveštanje je ništavo ukoliko je ono protivno prinudnim propisima, javnom poretku ili dobrim običajima te takva povreda predstavlja opštu ništavost.  Takođe, ništavo će biti i zaveštanje koje je sačinilo lice koje u vreme sačinjavanja nije navršilo 15 godina života ili je lišeno poslovne sposobnosti

Pročitaj više »
Osnivanje preduzetničke radnje

Osnivanje preduzetničke radnje

Ukoliko želite da otvorite firmu i započnete sopstveni biznis, jedan od načina kako Vašu ideju možete realizovati ogleda se u mogućnosti osnivanja preduzetničke radnje. Pravni položaj privrednih društava kao i celokupan postupak osnivanja preduzetničke radnje regulisani su Zakonom o privrednim društvima i Zakonom o postupku registracije u Agenciji za privredne

Pročitaj više »

Naknada štete zbog nezakonitog otkaza

Otkaz je nezakonit ukoliko nije sproveden u skladu sa zakonom, odnosno ako nije ispoštovan propisani postupak za otkaz ugovora o radu ili je reč o razlogu za otkaz koji nije bio opravdan. Zakonom o radu jasno i nedvosmisleno su navedeni razlozi zbog kojih poslodavac može zaposlenom otkazati ugovor o radu,

Pročitaj više »
Tužba za isplatu zarade

Tužba za isplatu zarade

Zarada predstavlja značajno sredstavo namirenja egzistencijalnih potreba svakog čoveka, a takođe, jedno je od osnovnih prava zaposlenih. Zakonom o radu predviđeno je da svaki zaposleni ima pravo na odgovarajuću zaradu, koja se utvrđuje u skladu sa zakonom, opštim aktom i ugovorom o radu. Odgovarajuća zarada obuhvata zaradu za obavljeni rad

Pročitaj više »
Naknada materijalne štete na vozilu

Naknada materijalne štete na vozilu

Pitanje naknade materijalne štete na vozilu, regulisano je Zakonom o bezbednosti saobraćaja na putevima Republike Srbije. Naime, ono što treba da znate jeste da ukoliko dođe do saobraćajne nezgode, učesnici na licu mesta treba da pozovu policiju, kako bi ista sačinila Zapisnik o izvršenom uviđaju saobraćajne nezgode. Međutim, ukoliko se

Pročitaj više »
Remecenje javnog reda i mira

Remećenje javnog reda i mira

Zakonom o javnom redu i miru propisani su prekršaji protiv javnog reda i mira, kao i kazne za učinioce istih. Naime, pomenutim Zakonom regulisano je da u prekršaje protiv javnog reda i mira spadaju dela kojima se na javnom mestu ugrožava javni red i mir, tj. stvara uznemiravanje građana, ometanje

Pročitaj više »

Adresa Kancelarije

21000 Novi Sad
Bulevar oslobođenja br. 109

Telefon

+381-64-20-14-903

Email adresa

srdjan@advokat-popovic.rs