Slučajevi

Prinudna naplata alimentacije

Prinudna naplata alimentacije

Prema Porodičnom zakonu Srbije roditelji imaju pravo i dužnost da izdržavaju svoju decu. U slučaju kada samo jedan roditelj ima starateljstvo nad detetom, drugi roditelj ima zakonsku obavezu da plaća određeni mesečni iznosa radi izdržavanja deteta. Obaveza izdržavanja se reguliše sudskom presudom. Izdržavanje deteta može biti određeno na više načina,

Pročitaj više »
smanjenje alimentacije

Kada se može tražiti smanjenje alimentacije

Prema Porodičnom zakonu Srbije roditelji imaju pravo i dužnost da se staraju o detetu, pod čime se između ostalog podrazumeva i izdržavanje deteta.  U slučaju kada samo jedan roditelj ima starateljstvo nad detetom, drugi roditelj ima zakonsku obavezu da svakog meseca plaća određeni novčani iznos koji je utvrđen sudskom presudom,

Pročitaj više »
Prolazak kroz crveno

Prolazak na crveno svetlo na semaforu

Crveno svetlo na semaforu označava zabranjen prolaz. Prolaskom na crveno svetlo na semaforu, vozač dovodi u opasnost ne samo sebe već i ostale učesnike u saobraćaju i na taj način čini jedan od najtežih prekršaja u saobraćaju. Posledice ovakvog postupanja vozača mogu biti sudar sa drugim vozilom ili obaranje pešaka

Pročitaj više »
naknada stete zbog pada grane

Naknada štete zbog pada drveta ili grane

Pad drveta ili grane predstavlja jedan od mnogobrojnih uzroka za nastanak štete, a koje pitanje je regulisano Zakonom o obligacionim odnosima. Vrste štete koje uzrokuje pad drveta ili grane Šteta nastala usled napred navedenih razloga može da bude materijalna i nematerijalna. Materijalna šteta nastala usled pada drveta ili grane Materijalna

Pročitaj više »
Prelazak preko neisprekidane uzdužne linije (tzv. pune linije)

Prelazak preko neisprekidane uzdužne linije (tzv. pune linije)

Jedan od najčešćih saobraćajnih prekršaja na putevima jeste preticanje preko pune linje. Naime, preticanje ili obilaženje jesu uslovne radnje koje vozač sme da vrši samo ukoliko time ne ometa normalno kretanje vozila koja dolaze iz suprotnog smera i ako na putu ima dovoljno prostora za bezbedno izvođenje pomenutih radnji. Dakle,

Pročitaj više »

Adresa Kancelarije

21000 Novi Sad
Bulevar oslobođenja br. 109

Telefon

+381-64-20-14-903

Email adresa

srdjan@advokat-popovic.rs