Slučajevi

Ostavinska rasprava

Raspravljanje zaostavštine (Ostavinska rasprava)

Ostavinski postupak se po pravilu pokreće po službenoj dužnosti čim sud sazna da je neko lice umrlo ili da je proglašeno za umrlo. Međutim, ukoliko po službenoj dužnosti ostavinski postupak ne bude pokrenut, naslednici mogu sami ili preko ovlašćenog advokata da podnesu nadležnom sudu predlog za pokretanje ostavinskog postupka.  U

Pročitaj više »

Naknada štete zbog pada na snegu i ledu

Obaveza stanara je da očište ulaz i trotoar koji se nalaze neposredno ispred zgrade, dok je čišćenje ostalih javnih površina u nadležnosti gradske službe. Često neočišćeni sneg ili led onemogućavaju građane da se nesmetano i bezbedno kreću, što za posledicu može imati pad i nastanak štete. Vrste štete zbog pada

Pročitaj više »
zastita od nasilja u porodici

Zaštita od nasilja u porodici

Kako se definiše nasilje u porodici? Porodičnim zakonom Republike Srbije regulisano je da nasilje u porodici predstavlja ponašanje kojim jedan član porodice ugrožava telesni integritet, duševno zdravlje ili spokojstvo drugog člana porodice. Dakle, svako ponašanje, koje odgovara prethodno opisanom, predstavlja vršenje nasilja u porodici, kojem ni jedno ljudsko biće ne

Pročitaj više »
Osnivanje preduzeća - osnivanje privrednih društava

Osnivanje preduzeća – osnivanje privrednih društava

  Osnivanje privrednog drušva jeste prilično složen proces, koji zahteva dobro poznavanje odgovarajućih zakonskih procedura, te je neophodno pristupiti mu na stručan i efikasan način. Budući da jednom osnovano privredno društvo u praksi može da prolazi kroz različite oblike statusnih promena, promena vlasništva i pravne forme, poželjno je takav proces

Pročitaj više »
Poništaj otkaza ugovora o radu

Poništaj otkaza ugovora o radu

Najveći broj sudskih sporova povodom radnih odnosa u našoj zemlji za predmet ima upravo nezakonit otkaz. U tom sporu je u prvom stepenu nadležan osnovni sud prema sedištu tuženog (poslodavca), odnosno osnovni sud u mestu gde zaposleni radi ili gde je rad obavljao, i postupak povodom nezakonitog otkaza za poništaj

Pročitaj više »
sporazumni razvod braka

Sporazumni razvod braka

Brak je zakonom uređena zajednica života muškarca i žene koji se sklapa na osnovu slobodnog pristanka budućih supružnika. Porodičnim zakonom RS regulisani su uslovi i postupak za sklapanje braka, dejstva braka, ali i razlozi za njegov prestanak. Inicijalni akt kojim se pokreće brakorazvodna parnica može biti tužba za razvod braka

Pročitaj više »

Adresa Kancelarije

21000 Novi Sad
Lasla Gala br. 7

Telefon

+381-64-20-14-903

Email adresa

srdjan@advokat-popovic.rs