Slučajevi

Naknada štete zbog pada na snegu i ledu

Obaveza stanara je da očište ulaz i trotoar koji se nalaze neposredno ispred zgrade, dok je čišćenje ostalih javnih površina u nadležnosti gradske službe. Često neočišćeni sneg ili led onemogućavaju građane da se nesmetano i bezbedno kreću, što za posledicu može imati pad i nastanak štete. Vrste štete zbog pada

Pročitaj više »
zastita od nasilja u porodici

Zaštita od nasilja u porodici

Kako se definiše nasilje u porodici? Porodičnim zakonom Republike Srbije regulisano je da nasilje u porodici predstavlja ponašanje kojim jedan član porodice ugrožava telesni integritet, duševno zdravlje ili spokojstvo drugog člana porodice. Dakle, svako ponašanje, koje odgovara prethodno opisanom, predstavlja vršenje nasilja u porodici, kojem ni jedno ljudsko biće ne

Pročitaj više »
Osnivanje preduzeća - osnivanje privrednih društava

Osnivanje preduzeća – osnivanje privrednih društava

  Osnivanje privrednog drušva jeste prilično složen proces, koji zahteva dobro poznavanje odgovarajućih zakonskih procedura, te je neophodno pristupiti mu na stručan i efikasan način. Budući da jednom osnovano privredno društvo u praksi može da prolazi kroz različite oblike statusnih promena, promena vlasništva i pravne forme, poželjno je takav proces

Pročitaj više »
Poništaj otkaza ugovora o radu

Poništaj otkaza ugovora o radu

Najveći broj sudskih sporova povodom radnih odnosa u našoj zemlji za predmet ima upravo nezakonit otkaz. U tom sporu je u prvom stepenu nadležan osnovni sud prema sedištu tuženog (poslodavca), odnosno osnovni sud u mestu gde zaposleni radi ili gde je rad obavljao, i postupak povodom nezakonitog otkaza za poništaj

Pročitaj više »
sporazumni razvod braka

Sporazumni razvod braka

Brak je zakonom uređena zajednica života muškarca i žene koji se sklapa na osnovu slobodnog pristanka budućih supružnika. Porodičnim zakonom RS regulisani su uslovi i postupak za sklapanje braka, dejstva braka, ali i razlozi za njegov prestanak. Inicijalni akt kojim se pokreće brakorazvodna parnica može biti tužba za razvod braka

Pročitaj više »
Tuzba za razvod braka

Tužba za razvod braka

U Srbiji prosečno oko 35000 ljudi godišnje zaključi brak, dok se oko 8000 razvede, pa je bračno pravo za oblast porodičnog prava svakako najvažnija oblast i potreba da se pronađe dobar advokat za razvod braka i uopšte za porodično pravo je vrlo značajna. U prilog navedenom govori činjenica da razvod

Pročitaj više »

Adresa Kancelarije

21000 Novi Sad
Lasla Gala br. 7

Telefon

+381-64-20-14-903

Email adresa

srdjan@advokat-popovic.rs