Slučajevi

Naknada štete za bol i strah usled saobraćajne nezgode

Pitanje naknade nematerijalne štete za pretrpljene fizičke bolove, kao i za pretrpljeni strah, regulisano je Zakonom o bezbednosti saobraćaja na putevima Republike Srbije. Od koga oštećeni može potraživati naknadu štete? Zakonodavac je obavezujućim odrebama predvideo obavezu svakog vlasnika automobila da osigura svoje vozilo od autoodgovornosti vlasnika, a što dalje znači

Pročitaj više »

Naknada štete usled ujeda psa lutalice

Naknada štete prilikom povreda zadobijenih ujedom psa lutalice Psi lutalice predstavljaju veliki problem kako u gradu, tako i na selu, a u većini slučajeva radi se o kućnim ljubimcima koji su napušteni od strane vlasnika za koje vlada mišljenje da nisu opasni ukoliko ih “ne dirate”. Međutim, u praksi se

Pročitaj više »
Ostavinska rasprava

Raspravljanje zaostavštine (Ostavinska rasprava)

U postupku za raspravljanje zaostavštine odnosno ostavinskom postupku se utvrđuje koja imovina sačinjava zaostavštinu preminulog, ko su njegovi naslednici i koja prava iz zaostavštine pripadaju kojim naslednicima. Šta je zaostavština? Zaostavština ili nasleđe, obuhvata prava i obaveza koja su podobna za nasleđivanje, kao i imovinu ostavioca, a koja su pripadala

Pročitaj više »

Naknada štete zbog pada na snegu i ledu

Obaveza stanara je da očište ulaz i trotoar koji se nalaze neposredno ispred zgrade, dok je čišćenje ostalih javnih površina u nadležnosti gradske službe. Često neočišćeni sneg ili led onemogućavaju građane da se nesmetano i bezbedno kreću, što za posledicu može imati pad i nastanak štete. Vrste štete zbog pada

Pročitaj više »
zastita od nasilja u porodici

Zaštita od nasilja u porodici

Kako se definiše nasilje u porodici? Porodičnim zakonom Republike Srbije regulisano je da nasilje u porodici predstavlja ponašanje kojim jedan član porodice ugrožava telesni integritet, duševno zdravlje ili spokojstvo drugog člana porodice. Dakle, svako ponašanje, koje odgovara prethodno opisanom, predstavlja vršenje nasilja u porodici, kojem ni jedno ljudsko biće ne

Pročitaj više »
Osnivanje preduzeća - osnivanje privrednih društava

Osnivanje preduzeća – osnivanje privrednih društava

  Osnivanje privrednog drušva jeste prilično složen proces, koji zahteva dobro poznavanje odgovarajućih zakonskih procedura, te je neophodno pristupiti mu na stručan i efikasan način. Budući da jednom osnovano privredno društvo u praksi može da prolazi kroz različite oblike statusnih promena, promena vlasništva i pravne forme, poželjno je takav proces

Pročitaj više »

Adresa Kancelarije

21000 Novi Sad
Lasla Gala br. 7

Telefon

+381-64-20-14-903

Email adresa

srdjan@advokat-popovic.rs