Slučajevi

Naknada štete za povrede u školi ili vrtiću

Šta je školsko ili vrtićko osiguranje? Pomenuta vrsta osiguranja predstavlja osiguranje dece i učenika od posledica nezgode odnosno jednog iznenadnog, nepredvidivog događaja koji je nastao delovanjem spoljašnjih uticaja i koji je prouzrokovao povredu, prelom, invaliditet osiguranika, sprečenost za praćenje nastave ili smrt. Ugovarači osiguranja jesu vrtić ili škola i oni

Pročitaj više »

Porez na kupovinu ili prodaju nekretnine

Ko ima obavezu plaćanja poreza na prenos apsolutnih prava? Porez na prenos apsolutnih prava predstavlja posebnu vrstu poreza i plaća se kod prenosa uz naknadu prava svojine na nepokretnosti, po osnovu zaključenog Ugovora o kupoprodaji nepokretnosti.  Zakonom je predviđeno da porez na prenos apsolutnih prava plaća poreski obveznik, a to

Pročitaj više »

Otkaz ugovora o radu

Rad za svakog zaposlenog predstavlja poseban izvor egzistencije, s toga je neophodno obezbediti zaposlenim licima odgovarajuču pravnu zaštitu, naročito od neosnovanog otkaza. Sa druge strane, kada dođe do prestanka radnog odnosa na zahtev zaposlenog, poslodavac lakše podnosi otkaz ugovora o radu, posebno kada je reč o poslovima za čije obavljanje

Pročitaj više »

Koliko se čeka na isplatu osiguranja?

Naknada iz osiguranja jeste osnovna obaveza osiguravajućeg društva prema osiguraniku, koja nastaje po osnovu ugovora koji je u tu svrhu zaključen. To pravo imaju i lica koja su oštećena u nekom štetnom događaju, poput saobraćajne nezgode i u tom slučaju naknada štete se potražuje od osiguravajuće kuće kod koje je

Pročitaj više »

Ko plaća sudske troškove za razvod braka?

Ko snosi sudske troškove prilikom sporazumnog razvoda braka? Ukoliko postoji saglasnost za razvod braka, brak se može razvesti putem pismenog sporazuma koji zaključuju supružnici, a koji obavezno sadrži sporazum o vršenju roditeljskog prava i sporazum o deobi zajedničke imovine. Kod sporazumnog razvoda braka, stranke se mogu unapred međusobno dogovoriti ko

Pročitaj više »

Adresa Kancelarije

21000 Novi Sad
Lasla Gala br. 7

Telefon

+381-64-20-14-903

Email adresa

srdjan@advokat-popovic.rs