Remećenje javnog reda i mira

Sadržaj

Zakon o javnom redu i miru definiše prekršaje koji ugrožavaju javni red i mir, a takođe navodi i kazne koje su predviđene za učinioca prekršaja kojim se remeti javni red i mir.

Naime, pomenutim zakonom regulisano je da u prekršaje protiv javnog reda i mira spadaju dela kojma se na javnom mestu ugrožavaju javni red i mir, stvara uznemirenje građana ili ugrožava njihova sigurnost, ometa kretanje građana na javnim mestima ili ostvarivanje njihovih prava i sloboda, vređa moral, ugrožava opšta sigurnost imovine, vređaju ili ometaju službena lica ili se na neki drugi način ugrožava javni red i mir.

Šta po zakonu spada u narušavanje javnog reda i mira?

Neka od dela koja su kao prekršaji sankcionisani zakonom, a za koje je propisana novčana ili zatvorska kazna jesu svađa, vikanje i buka na javnim mestima, nepristojno i bezobzirno ponašanje, vređanje, vršenje nasilja, pretnja, tuča. 

Isto tako, ostavljanje opasnih predmeta, ugrožavanje sigurnosti uređajima na daljinu, prosjačenje, kockanje, neovlašćena preprodaja ulaznica, paljenje pirotehničkih proizvoda ili pucanje, uznemiravanje građana vračanjem, proricanjem ili sličnim obmanjivanjem smatraju se  remećenjem javnog reda i mira.

Među prekršajima u navedenoj oblasti spadaju još i prostitucija, prikupljanje dobrovoljnih priloga bez obaveštavanja nadležnog organa, propuštanje obaveštavanja o narušavanju javnog reda i mira, buka u ugostiteljskim i drugim objektima, prodaja alkoholnih pića licima pod očiglednim uticajem i maloletnicima, vređanje službenih lica u vršenju službene dužnosti.

Nadležni organi za održavanje javnog reda i mira su Ministarstvo unutrašnjih poslova, inspekcijski organi, komunalna policija i drugi nadležni organi.

Kolike su kazne za remećenje javnog reda i mira?

Zakon o javnom redu i miru u Srbiji propisuje kazne za sve vrste narušavanja javnog reda i mira. U zavisnosti od vrste izvršenog prekršaja, propisana je novčana kazna i do 150.000 dinara za fizička lica, dok kazna za pravna lica može biti i do 2.000.000 dinara. 

Uz to Zakon za pojedine prekršaje iz ove oblasti predviđa i izricanje kazne rada u javnom interesu, a za ozbiljnija dela propisana je kazna zatvora. Takođe je bitno napomenuti da se kazne razlikuju i u zavisnosti od toga da li je izvršilac prekršaja pojedinac ili grupa, odnosno da li je prekršaj izvršilo fizičko ili pravno lice.

Kazne za neke od najčešćih prekršaja uključuju:  

  • Za prekršaj u vidu svađe ili vike, kazna može biti od 5.000 do 20.000 dinara. Ukoliko se javni red i mir narušava korišćenjem muzičkih instrumenata, radio i televizijskih prijemnika ili drugih zvučnih uređaja, kao i mehaničkih izvora buke i zvučnih signala (motora, sirene i slično) kazna je veća i može iznositi od 5.000 do 30.000 dinara. Ukoliko su navedeni prekršaji izvršeni u grupi od tri ili više lica, kazna može biti od 20.000 do 50.000 dinara.
  • Za nepristojno, drsko i bezobzirno ponašanje, predviđena je kazna u rasponu od 10.000 do 150.000 dinara ili rad u javnom interesu u trajanju od 80 do 360 časova. Ukoliko se isti prekršaj izvrši u grupi od tri i više lica, predviđena je kazna rada u javnom interesu od 240 do 360 časova ili kazna zatvora od 30 do 60 dana.
  • Vređanje, vršenje nasilja nad drugima ili pretnja kazniće se novčanom kaznom od 20.000 do 100.000 dinara ili kaznom zatvora od 10 do 30 dana. Ukoliko je prekršaj izvršen u grupi od tri i više lica, predviđena je kazna zatvora u trajanju od 30 do 60 dana.
  • Tuča, odnosno izazivanje ili učestvovanje u tuči, takođe se kažnjava novčanom kaznom ili kaznom zatvora. 
  • Buka u ugostiteljskim i drugim objektima se kažnjava iznosom od 20.000 do 100.000 dinara za fizička lica, dok pravna lica plaćaju kaznu u novčanom iznosu od 200.000 do 500.000 dinara.

Protivrečnosti u primeni pretpostavke nevinosti u prekršajnom postupku

U prekršajnom postupku važi pretpostavka nevinosti. Dakle, u ovakvim postupcima pravilo je da je teret dokazivanja na strani podnosioca zahteva za pokretanje prekršajnog postupka.

Međutim, praksa sudova, posebno Prekršajnih, potpuno je suprotna od navedenog. Okrivljeni se u većini slučajeva od početka postupka smatra krivim i na njemu leži teret dokazivanja da je nevin, a za podnosioca zahteva za pokretanje prekršajnog postupka se u većini slučajeva pretpostavlja da je u pravu, bez obzira na postojeće dokaze. 

Iz navedenog razloga je značajno da imate iskusnog branioca koji će vam pomoći da na najbolji mogući način zaštitite vaša prava u postupku koji je pokrenut protiv vas pred nadležnim sudom. Ukoliko vam se stavlja na teret da ste načinili prekršaj protiv javnog reda i mira, važno da znate da to što se protiv vas vodi prekršajni postupak ne znači da ste automatski krivi i da morate da budete kažnjeni.

Advokatska kancelarija Popović ima bogato višegodišnje iskustvo u velikom broju prekršajnih postupaka i sa maksimalnom pažnjom se stara o zaštiti prava i interesa svojih klijenata, a što vam može koristiti u slučaju da je protiv vas pokrenut prekršajni postupak.

Ukoliko se nađete u prethodno pomenutoj situaciji, budite slobodni da nas kontaktirate radi konsultacije ili pružanja pravne pomoći.

Podelite ovaj članak
Pročitajte ostale tekstove
Najnoviji slučajevi