Remećenje javnog reda i mira

Sadržaj

Zakonom o javnom redu i miru propisani su prekršaji protiv javnog reda i mira, kao i kazne za učinioce istih.
Naime, pomenutim Zakonom regulisano je da u prekršaje protiv javnog reda i mira spadaju dela kojima se na javnom mestu ugrožava javni red i mir, tj. stvara uznemiravanje građana, ometanje ostvarivanja njihovih prava i sloboda, vređa moral ili se na neki drugi način ugrožava javni red i mir.

Dela koja su kao prekršaji sankcionisana ovim Zakonom, a koja u praksi često srećemo jesu svađa, vika i buka na javnom mestu, nepristojno, drsko i bezobzirno ponašanje, vređanje, vršenje nasilja i tuča.
Za pomenuta dela je propisana novčana kazna i do 150.000 dinara, a uz to Zakon predviđa i izricanje kazne rada u javnom interesu, a za ozbiljnija dela i kaznu zatvora.

Bitno je napomenuti da se kazne razlikuju u zavisnosti od toga da li je prekršaj načinilo fizičko ili pravno lice, kao od toga da li je izvršilac prekršaja pojedinac ili grupa.

Ukoliko Vam se stavlja na teret da ste načinili prekršaj protiv javnog reda i mira, ono što je važno da znate jeste da to što se protiv Vas vodi prekršajni postupak ne znači da ste automatski krivi i da morate da budete kažnjeni. Uz dobrog branioca i stručno pruženu odbranu koju Vam nudi naša advokatska kancelarija možete se odbraniti na sudu i možete biti oslobođeni kazne.

U prekršajnom postupku važi pretpostavka nevinosti, praćena pravilom da je teret dokazivanja na strani podnosioca zahteva za pokretanje prekršajnog postupka, koji mora dokazati da je okrivljeni kriv, a ne da okrivljeni dokazuje da je nevin.
Međutim, praksa sudova, posebno prekršajnih, potpuno je suprotna. Okrivljeni se u najvećem broju slučajeva u startu smatra krivim i na njemu leži teret dokazivanja da je nevin, a podnosilac zahteva je po pravilu u pravu bez obzira na ponuđene dokaze.
Iz tog razloga je vrlo bitno da imate iskusnog branioca, koji će Vam pomoći u ostvarivanju Vaših prava.

Advokatska kancelarija Popović ima bogato višegodišnje iskustvo u velikom broju prekršajnih postupaka i sa maksimalnom pažnjom se stara o zaštiti prava i interesa naših klijenata, a što Vam može koristiti u slučaju da je protiv Vas pokrenut prekršajni postupak. Ukoliko se nađete u prethodno opisanoj situaciji budite slobodni da nas kontaktirate radi konsultacije ili pružanja pravne pomoći.

Podelite ovaj članak
Pročitajte ostale tekstove
Najnoviji slučajevi