Reklamacija potrošača

Sadržaj

U praksi posebno zanimljivo pitanje predstavlja “Zaštita potrošača u ostvarivanju prava iz ugovora o prodaji”, kao i prava koja u tom odnosu imaju potrošači. Navedeno pitanje regulisano je Zakonom o zaštiti potrošača Republike Srbije.

Neretko se dešava da kupljena roba ima određeni nedostatak. Tako, uređaj može prestati sa radom nakon samo nekoliko dana korišćenja, odeća se može pocepati nakon prvog nošenja i slično. U takvim slučajevima, potrošač odnosno kupac, ima pravo da prigovori prodavcu, odnosno da mu ukaže na nedostatke robe i da iskoristi neko od zakonom propisanih prava putem reklamacije.
Reklamacija je dakle, prigovor kupca koji se izjavljuje iz zakonom propisanih razloga i na zakonom propisan način.

Potrošač je, prema navedenom zakonu, fizičko lice koje na tržištu pribavlja robu ili usluge u svrhe koje nisu namenjene njegovoj poslovnoj ili drugoj komercijalnoj delatnosti. Dakle, potrošač je svako lice koje za svoje potrebe kupuje različite uređaje, garderobu, nameštaj i slično.

Prodavac je dužan da preda robu ili ispravu, u količini i kvalitetu kakvi su ugovoreni između prodavca i potrošača, dok je potrošač dužan da proizvođača obavesti o nesaobraznosti robe, ukoliko ona postoji.
Dakle, ukoliko je kupljena roba nesaobrazna ugovoru, što znači da ima određene nedostatke, kupac može prigovoriti prodavcu, odnosno može mu ukazati na činjenicu da postoji nedostatak i tom prilikom zahtevati zamenu robe, sniženje cene, naknadu štete, pa čak i raskinuti ugovor, sve u zavisnosti od toga da li su ispunjeni zakonom propisani uslovi.

Veoma važno pitanje na koje treba obratiti pažnju jesu vremenski rokovo.
Naime, potrošač može da bira da se nesaobraznost otkloni zamenom, odgovarajućim umanjenjem cene ili raskidom ugovora, u roku od šest meseci od dana prelaska rizika na potrošača, odnosno od kada je istom roba predata.
Ukoliko postoji neznatna nesaobraznost, potrošač ne može da zahteva da se raskine ugovor, već može da bira između umanjenja cene, popravke ili zamene robe.

Ukoliko se nesaobraznost pojavi u roku od dve godine od dana prelaska rizika na potrošača, prodavac je jedini i isključivo odgovaran za nesaobraznost robe ugovoru. Kod prodaje polovne robe, može da se ugovori kraći rok, za odgovornost prodavca, ali ne kraći od godinu dana. Bitno je naglasiti da pomenuti rokovi ne teku, dok traje otklanjanje nesaobraznosti robe.

U slučaju da se proizvođač, odnosno prodavac i kupac ne mogu sporazumeti oko predmetnog pitanja, kupcu je na raspolaganju pokretanje potrošačkog spora.
Tužba se dostavlja nadležnom sudu, te sud ima obavezu da zakaže ročište 30 dana od kada je tužba stigla u sud.

Advokatska kancelarija Popović se dugi niz godina uspešno bavi rešavanjem potrošačkih sporova i budući da imamo veliki broj takvih predmeta, a samim tim i bogato iskustvo, budite slobodni da nas kontaktirate ukoliko Vam je potrebna pomoć u vezi sa zastupanjem ili drugim pitanjima, a sve u cilju zaštite Vaših prava koja Vam po zakonu pripadaju.

Podelite ovaj članak
Pročitajte ostale tekstove
Najnoviji slučajevi
Zakažite video poziv sa advokatom

Umesto sastanka u kancelariji, održavamo konsultacije i preko video poziva, putem Google meet platforme, koja je svima dostupna.

Cena konsultacija je 5.000,00 dinara, i plaća se unapred, najkasnije jedan radni dan pre termina konsultacija.

Ukoliko uplata ne bude bila vidljiva na računu jedan radni dan pre zakazanog termina, zadržavamo pravo da otkažemo zakazani termin.

Ako ste uplatili iznos za konsultacije, a iz opravdanih razloga budete sprečeni da se pojavite na video pozivu u zakazanom terminu, potrebno je da nas o tome obavestite jedan radni dan unapred kako bismo pomerili sastanak i zakazali drugi termin.

Podaci za uplatu

Primalac: Advokat Popović Srđan, Novi Sad, Lasla Gala 7
Svrha uplate: Konsultacije
Br. računa: 265-7570310000079-54