Postupak prinudne naplate

Sadržaj

Usled nemogućnosti da naplate svoja potraživanja poverioci su često prinuđeni na pokretanje postupka prinudne naplate. Zakonom o izvršenju i obezbeđenju regulisano je pitanje prinudnog namirenja potraživanja izvršnih poverioca zasnovanim na izvršnim ili verodostojnim ispravama, postupak obezbeđenja potraživanja, kao i delatnost sudova i javnih izvršitelja.

Naime, ukoliko postoji neizmireno potraživanje poverilac može da podnese Predlog za izvršenje ili obezbeđenje potraživanja na osnovu izvršne isprave, poput sudske presude ili verodostojne isprave, kao što je menica.
Pomenuti predlog predaje se nadležnom sudu i u zavisnosti od osnova iz kog je proizašlo potraživanje, o Predlogu za izvršenje odlučuje sud ili javni izvršitelj i to donošenjem Rešenja o izvršenju ili obezbeđenju.

Praksa ukazuje da najčešće sudske odluke, kao izvršne isprave, predstavljaju predmet izvršnog postupka usled izostanka isplate od strane lica koja su obavezana predmetnom odlukom.

Naime, ukoliko je poverilac sudskim putem stekao pravo na isplatu određenog novčanog iznosa, ili predaju stvari, odnosno na obavezu „činjenja“, po proteku roka za dobrovoljno ispunjenje obaveze, on može da pokrene postupak prinudne naplate potraživanja koja su predmet sudske odluke.
Dakle, kako bi poverilac mogao da pokrene izvršni postupak po osnovu sudske odluke potrebno da je ista postala pravnosnažna, kao i da je protekao paricioni rok, odnosno rok za dobrovoljno ispunjenje obaveze.

Često su životne okolnosti takve da izvršni dužnici nemaju dovoljno raspoloživih novčanih sredstava na računima banaka, usled čega je izvršni poverilac onemogućen da jednokratno namiri svoja potraživanja.
Iz tih razloga Zakon o izvršenju i obezbeđenju predviđa čitav niz sredstava koje stoje na raspolaganju izvršnom poveriocu, kao što su: sprovođenje izvršenja na pokretnoj i nepokretnoj imovina, prenos sredstava sa štednih uloga, prodaja udela izvršnog dužnika u privrednim subjektima, kao i unovčavanje niza drugih imovinskih prava izvršnog dužnika.
Izvršni poverilac u Predlogu za izvršenje može navesti više ili pak sva sredstva predviđena zakonom radi naplate svojih potraživanja.

Postupci prinudne naplate predstavljaju, u slučaju odbijanja dužnika da dobrovoljno ispuni utvrđenu obavezu, jedini pravni instrument koji stoji na raspolaganju poveriocu kako bi ostvario svoja prava po osnovu verodostojne ili izvršne presude.
Olakšicu za izvršnog poverioca predstavlja činjenica da se radi o hitnim postupcima u kojima nisu dozvoljeni vanredni pravni lekovi, odnosno revizija niti ponavljanje postupka.
Na ovaj način trajanje izvršnog postupka svedeno je na minimum i omogućena je naplata potraživanja izvršnog poverioca u kratkim rokovima. Osim toga, troškovi ovog postupka padaju na teret izvršnog dužnika budući da je, svojim odbijanjem da postupi po obavezi naznačenoj u izvršnoj ili verodostojnoj ispravi, skrivio pokretanje postupka.

Advokatska kancelarija Popović se, od svog osnivanja, uspešno bavi naplatom potraživanja svojih klijenata, usled čega smo stekli dugogodišnje iskustvo i bogatu praksu u vezi pravne regulative u ovoj oblasti. Ukoliko imate bilo kakvih nedoumica ili Vam je potrebna pravna pomoć, kontaktirajte nas kako bismo pronašli najbolje rešenje u svrhu naplate Vaših potraživanja.

Podelite ovaj članak
Pročitajte ostale tekstove
Najnoviji slučajevi
Zakažite video poziv sa advokatom

Umesto sastanka u kancelariji, održavamo konsultacije i preko video poziva, putem Google meet platforme, koja je svima dostupna.

Cena konsultacija je 5.000,00 dinara, i plaća se unapred, najkasnije jedan radni dan pre termina konsultacija.

Ukoliko uplata ne bude bila vidljiva na računu jedan radni dan pre zakazanog termina, zadržavamo pravo da otkažemo zakazani termin.

Ako ste uplatili iznos za konsultacije, a iz opravdanih razloga budete sprečeni da se pojavite na video pozivu u zakazanom terminu, potrebno je da nas o tome obavestite jedan radni dan unapred kako bismo pomerili sastanak i zakazali drugi termin.

Podaci za uplatu

Primalac: Advokat Popović Srđan, Novi Sad, Lasla Gala 7
Svrha uplate: Konsultacije
Br. računa: 265-7570310000079-54