Osnivanje preduzetničke radnje

Sadržaj

Ukoliko želite da otvorite firmu i započnete sopstveni biznis, jedan od načina kako Vašu ideju možete realizovati ogleda se u mogućnosti osnivanja preduzetničke radnje.

Pravni položaj privrednih društava kao i celokupan postupak osnivanja preduzetničke radnje regulisani su Zakonom o privrednim društvima i Zakonom o postupku registracije u Agenciji za privredne registre. Prema Zakonu o privrednim društvima preduzetnik je poslovno sposobno fizičko lice koje radi sticanja dobiti odnosno ostvarivanja prihoda, osniva radnju i samostalno obavlja delatnost, i koje je registrovano u Registru privrednih subjekata koji vodi Agencija za privredne registre.

Postupak osnivanja preduzetničke radnje, od popunjavanja registracione prijave, koja se prilaže zajedno sa nalogom za uplatu određenog iznosa na ime naknade za osnivanje i fotokopijom očitane lične karte preduzetnika, zahteva posebnu pažnju i dobro poznavanje propisa koji regulišu ne samo osnivanje već i registovanje preduzetničke radnje.

Pre nego što preduzetnik započne prikupljanje dokumentacije koja je neophodna za osnivanje preduzetničke radnje, potrebno je da opredeli pretežnu delatnosti i odredi poslovno ime. Poslovno ime preduzetnika obavezno sadrži ime i prezime preduzetnika, oznaku „pr“ ili „preduzetnik“ kao i mesto u kojem je se nalazi sedište preduzetnika. Pored navedenog, poslovno ime može sadržati naziv i predmet poslovanja. Prilikom izbora poslovnog imena posebno treba voditi računa da izabrano poslovno ime već ne postoji odnosno da se poslovno ime preduzetnika dovoljno razlikuje od poslovnog imena koje je već registrovano ili rezervisano, što se u svakom  momentu može proveriti na sajtu Agencije za privredne registre.

Fizičko lice koje namerava da stekne status preduzetnika u obavezi je da Agenciji za privredne registre podnese uredno popunjenu registracionu prijavu. Ona se podnosi na propisanom obrascu koji sadrži podatke koji se registruju.

Nakon što Agencija za privredne registre primi Vašu registracionu prijavu, sledeći korak se sastoji u proveravanju ispunjenosti uslova za registraciju. Ukoliko registrator utvrdi da su ispunjeni svi uslovi, doneće rešenje kojim će Vašu registracionu prijavu usvojiti, a svoju odluku o tome će zajedno sa svim registrovanim podacima objaviti na internet stranici Agencije za privredne registre. Ukoliko registraciona prijava ne ispunjava sve neophodne uslove, doneće se rešenje o odbacivanju prijave, s tim da u pojedinim slučajevima koji su predviđeni zakonom, postoji mogućnost da naknadno u propisanom roku, podnesete novu registracionu prijavu uz dostavljanje nedostajuće ili ispravljene dokumentacije.

Ukoliko osnivate preduzetničku radnju, takođe je važno znati da preduzetnik za obaveze koje proisteknu iz obavljanja preduzetničke delatnosti odgovara svojom celokupnom imovinom.

Advokatska kancelarija Popović se revnosno i temeljno već dugi niz godina bavi pruženjem pravnih usluga povodom osnivanja privrednih društava, usled čega je, zahvaljujući poverenju svojih klijenata, stekla veliko iskustvo u ovoj oblasti. Ukoliko je i Vama potrebna pomoć oko osnivanja preduzetničke radnje, možete nam se slobodno obratiti i zatražiti pravnu pomoć kako biste uštedeli ne samo vreme već  izbegli i određene greške koje bi se negativno mogle odraziti na Vaše buduće poslovanje.

 

Podelite ovaj članak
Pročitajte ostale tekstove
Najnoviji slučajevi
Zakažite video poziv sa advokatom

Umesto sastanka u kancelariji, održavamo konsultacije i preko video poziva, putem Google meet platforme, koja je svima dostupna.

Cena konsultacija je 5.000,00 dinara, i plaća se unapred, najkasnije jedan radni dan pre termina konsultacija.

Ukoliko uplata ne bude bila vidljiva na računu jedan radni dan pre zakazanog termina, zadržavamo pravo da otkažemo zakazani termin.

Ako ste uplatili iznos za konsultacije, a iz opravdanih razloga budete sprečeni da se pojavite na video pozivu u zakazanom terminu, potrebno je da nas o tome obavestite jedan radni dan unapred kako bismo pomerili sastanak i zakazali drugi termin.

Podaci za uplatu

Primalac: Advokat Popović Srđan, Novi Sad, Lasla Gala 7
Svrha uplate: Konsultacije
Br. računa: 265-7570310000079-54