Osnivanje preduzeća – osnivanje privrednih društava

Sadržaj

 

Osnivanje privrednog drušva jeste prilično složen proces, koji zahteva dobro poznavanje odgovarajućih zakonskih procedura, te je neophodno pristupiti mu na stručan i efikasan način. Budući da jednom osnovano privredno društvo u praksi može da prolazi kroz različite oblike statusnih promena, promena vlasništva i pravne forme, poželjno je takav proces sprovesti uz angažman i nadzor od strane advokata koji poseduju dugogodišnje iskustvo u pomenutoj obasti, a upravo je to ono što stručni tim kancelarije Popović nudi svojim klijentima.

Zakon o privrednim društvima uređuje pravne forme privrednih društava koje se mogu osnovati u Srbiji, a to su: društvo sa ograničenom odgovornošću, akcionarsko društvo, ortačko društvo, kao i komanditno društvo. Razlike između navedenih pravnih formi su veoma značajne, te je vrlo bitno pažljivo se upoznati sa navedenim formama i potom se odlučiti za onu koja odgovara Vašim potrebama.
Za osnivanje privrednog društva osim adekvatnog izbora pravne forme privrednog društva, neophodno je odabrati i poslovno ime privrednog društva, delatnost privrednog društva, visinu osnovnog kapitala, način upravljanja društvom i drugo. Naša advokatska kancelarija pomaže klijentima kroz pružanje saveta u pogledu ovih i drugih pitanja, a takođe i kroz izradu svih pravnih akata relevantnih za osnivanje i upravljanje privrednim društvom.
Privredno društvo stiče svojstvo pravnog lica registracijom u Agenciji za privredne registre (APR-u), a preduslov da bi jedno privredno društvo moglo da bude osnovano i registrovano za obavljanje privredne delatnosti predstavlja osnivački akt. Osnivački akt je konstitutivni akt privrednog društva koji ima formu Odluke o osnivanju (ako društvo osniva jedno lice) ili Ugovora o osnivanju (ako društvo osniva više lica).
Prilikom osnivanja privrednog društva, potpisi na osnivačkom aktu, koji mora biti sačinjen u pisanoj formi, overavaju se.

U ortačkom društvu, komanditnom društvu i društvu s ograničenom odgovornošću osnivačkim aktom se uređuje upravljanje privrednim društvom, dok se kod Akcionarskog društva upravljanje društvom uređuje Statutom, te je kod navedene pravne forme neophodna i izrada Statuta.

S obzirom da se osnivanje privrednih društava registruje u Agenciji za privredne registre, u postupku koji je strogo formalan, Kancelarija Popović nudi stručnu pomoć prilikom osnivanja, upravljanja, statusnih promena, promena pravne forme, izrade odgovarajućih akata, prestanka postojanja samog privrednog društva, kao i drugih pitanja od značaja za položaj i funkcionisanje privrednih društava, zahvaljujući čemu naši klijenti imaju maksimalnu sigurnost i uslove za funkcionisanje privrednih društava.

Podelite ovaj članak
Pročitajte ostale tekstove
Najnoviji slučajevi