Naknada štete zbog povrede ugleda i časti

Sadržaj

Šta je povreda ugleda i časti?

Čast predstavlja subjektivnu kategoriju i ono predstavlja osećaj vrednosti i uvaženosti odnosno mišljenje koje pojedinac ima o samom sebi, dok je ugled objektivna kategorija koja se odnosi na mišljenje i stav koji okolina ima o nečijoj ličnosti.

Koja vrsta štete nastupa prilikom povrede ugleda i časti?

U konkretnom slučaju, lice koje drugome povredi čast i ko iznosi ili prenosi neistinite navode o njemu, a zna ili bi morao znati da su takvi navodi neistiniti, dužan je da nadoknadi oštećenom licu materijalnu štetu ukoliko je ona prouzrokovana.

Takođe, oštećeni ima pravo da potražuje nematerijalnu štetu u vidu pretrpljenih duševnih bolova zbog povrede časti i ugleda.

Kako se dokazuje šteta usled povrede ugleda i časti? 

Da bi oštećeno lice moglo da potražuje naknadu štete, neophodno je utvrditi postojanje uzročno posledične veze između samog događaja kojim je šteta prouzrokovana i nastanka nematerijalne štete. Šteta se najčešće dokazuje  uz pomoć svedoka koji su bili prisutni u toku predmetnog događaja, njihovim izjavama kao i izjavom oštećenog lica, zapisnikom od policije ukoliko je događaj prijavljen ili na drugi način.

U kojim slučajevima ne postoji odgovornost za štetu usled povrede ugleda i časti?

Za štetu neće odgovarati lice koje je iznelo neistinito saopštenje odnosno informacije o drugome, pritom ne znajući da su one neistinite, ukoliko je on ili onaj kome je saopštenje učinio imao u tome ozbiljnog interesa.

Kome se podnosi tužba za naknadu štete?

Tužba za naknadu štete podnosi se protiv lica koje je povredilo čast i ugled oštećenog i to nadležnom sudu na čijem području tuženi ima prebivalište ili na čijem području je štetna radnja izvršena, odnosno na području na kojem tužilac ima prebivalište, odnosno boravište.

Koji je rok za podnošenje zahteva za naknadu štete?

Rok u kojem oštećeno lice ima pravo da podnese tužbu za naknadu štete je 3 godine od kada je saznalo za štetu ili lice koje je štetu prouzrokovalo. Ukoliko prođe 5 godina od kada je šteta nastala, pravo oštećenog da potražuje naknadu štete zastareva.

Kako se određuje visina naknade štete zbog povrede ugleda i časti?

Postupajući sudija donosi odluku o osnovanosti tužbenog zahteva kojim se potražuje naknada štete zbog povrede časti i ugleda, uzimajući u obzir značaj povređenog dobra i cilj kojem služi naknada štete, sve okolnosti predmetnog slučaja odnosno činjenice koje su utvrđene izvedenim dokazima u toku sudskog postupka iz kojih proizlazi da je opravdano i pravično dosuditi novčanu satisfakciju oštećenom licu.

Podelite ovaj članak
Pročitajte ostale tekstove
Najnoviji slučajevi
Zakažite video poziv sa advokatom

Umesto sastanka u kancelariji, održavamo konsultacije i preko video poziva, putem Google meet platforme, koja je svima dostupna.

Cena konsultacija je 5.000,00 dinara, i plaća se unapred, najkasnije jedan radni dan pre termina konsultacija.

Ukoliko uplata ne bude bila vidljiva na računu jedan radni dan pre zakazanog termina, zadržavamo pravo da otkažemo zakazani termin.

Ako ste uplatili iznos za konsultacije, a iz opravdanih razloga budete sprečeni da se pojavite na video pozivu u zakazanom terminu, potrebno je da nas o tome obavestite jedan radni dan unapred kako bismo pomerili sastanak i zakazali drugi termin.

Podaci za uplatu

Primalac: Advokat Popović Srđan, Novi Sad, Lasla Gala 7
Svrha uplate: Konsultacije
Br. računa: 265-7570310000079-54