Naknada štete zbog pada drveta ili grane

Sadržaj

Pad drveta ili grane predstavlja jedan od mnogobrojnih uzroka za nastanak štete, a koje pitanje je regulisano Zakonom o obligacionim odnosima.

Vrste štete koje uzrokuje pad drveta ili grane

Šteta nastala usled napred navedenih razloga može da bude materijalna i nematerijalna.

Materijalna šteta nastala usled pada drveta ili grane

Materijalna šteta se ogleda u vidu pocepane obuće i odeće, oštećenja na automobilu, kao i izgubljene zarade

Nematerijalna šteta nastala usled pada drveta ili grane

dok se nematerijalna šteta ispoljava u vidu pretrpljenog straha, fizičkih bolova zbog povrede, duševnih bolovi zbog naruženosti ili umanjenje životne aktivnosti.

Sačinjavanje zapisnika od strane pripadnika MUP-a

Prilikom predmetnog događaja, neophodno je da pozovete pripadnike MUP-a koji će sačiniti zapisnik ili službenu belešku o nezgodi koja se dogodila.

Fotografije – dokazi – svedoci povrede

Ukoliko ste u mogućnosti, takođe je korisno fotografisati mesto događaja, kao i zabeležiti lične podatke lica koja su bila svedoci predmetnog događaja, što će sve poslužiti kao dokaz u postupku naknade štete pred sudom.

Medicinska procedura

Kako biste ostvarili pravo na naknadu štete, takođe je neophodno da odmah nakon nezgode zatražite medicinsku pomoć ukoliko je došlo do povrede, a posebno da prilikom pregleda napomenete lekaru da ste povredu zadobili prilikom pada drveta ili grane. Bitno je da obavestite doktora o načinu nastanku povrede kako bi on u svom medicinskom izveštaju naveo tu činjenicu, koja će bitno uticati na dalji tok postupka ostvarivanja Vaših prava.

Evidentiranje povreda nastalih padom drveta ili grane u cilju naknade štete

Ukoliko ste se prilikom pada drveta ili grane povredili, u tom slučaju će lekar prilikom pregleda, u Vašem medicinskom izveštaju pored okolnosti usled kojih je došlo do štetnog događaja, konstatovati i povrede koje su tom prilikom zadobijene. Na taj način obezbedićete sve neophodne dokaze koji će biti korišćeni u toku sudskog postupka.

Kome se treba obratiti za naknadu štete zbog pada drveta ili grane

Nakon preduzimanja svih ili većine napred navedenih koraka, preporuka je da se obratite advokatu kako biste u potpunosti ostvarili svoja prava na punu naknadu štete koja vam po zakonu pripada, a posebno imajući u vidu činjenicu da osiguravajuća društva u najvećem broju slučajeva isplaćuju manju naknadu štete u odnosu na naknade štete koje dosuđuju sudovi. Preporučuje se angažovanje stručnog lica i zbog činjenice da je u ovakvim situacijama za laike veoma teško da utvrde ko je pasivno legitimisana stranka u sudskom postupku, odnosno ko je odgovoran za nastalu štetu.

Sudski postupak naknade štete zbog pada drveta ili grane

Postupak počinje slanjem Tužbe nadležnom sudu, nakon čega postupajući sudija zakazuje ročište. Bitno je znati da ćete u ovakvom slučaju biti dužni samo jednom da se pojavite na sudu, kako biste dali izjavu, dok se sam postupak obično okončava na dva do tri ročišta.

Tarifiranje postupka za naknadu štete zbog pada drveta ili grane

Postupci za naknadu štete se prema tarifi o nagradama i naknadama troškova za rad advokata uvek mogu voditi tako da ne platite nikakve troškove advokatu, a da advokat na kraju postupka naplati troškove u vidu dogovorenog procenta od naknade štete koja bude dosuđena na sudu, tako da se postupak za naknadu štete može sprovesti bez bilo kakvih plaćanja i uz maksimalnu zaštitu interesa klijenta.

Podelite ovaj članak
Pročitajte ostale tekstove
Najnoviji slučajevi
Zakažite video poziv sa advokatom

Umesto sastanka u kancelariji, održavamo konsultacije i preko video poziva, putem Google meet platforme, koja je svima dostupna.

Cena konsultacija je 5.000,00 dinara, i plaća se unapred, najkasnije jedan radni dan pre termina konsultacija.

Ukoliko uplata ne bude bila vidljiva na računu jedan radni dan pre zakazanog termina, zadržavamo pravo da otkažemo zakazani termin.

Ako ste uplatili iznos za konsultacije, a iz opravdanih razloga budete sprečeni da se pojavite na video pozivu u zakazanom terminu, potrebno je da nas o tome obavestite jedan radni dan unapred kako bismo pomerili sastanak i zakazali drugi termin.

Podaci za uplatu

Primalac: Advokat Popović Srđan, Novi Sad, Lasla Gala 7
Svrha uplate: Konsultacije
Br. računa: 265-7570310000079-54