Naknada štete zbog lažnog prijavljivanja

Sadržaj

Šta je lažno prijavljivanje?

Lažno prijavljivanje je krivično delo predviđeno Krivičnim zakonikom i ono podrazumeva podnošenje krivične prijave za krivično delo za koje njen podnosilac zna da nije izvršeno i to protiv osobe za koju zna da ga nije izvršila ili lažno prijavljivanje sebe za izvršenje krivičnog dela za koje zna da ga nije učinilo. Pored navedenog, lažno prijavljivanje podrazumeva i podmetanje tragova krivičnog dela ili izazivanje pokretanja krivičnog postupka zbog krivičnog dela protiv lica za koje zna da nije učinilac tog dela. Da bi postojalo krivično delo lažnog prijavljivanja, lažno prijavljivanje se mora odnositi na krivično delo koje se goni po službenoj dužnosti.

Zašto je lažno prijavljivanje krivično delo? 

Pomenuto krivično delo je propisano Krivičnim zakonikom kako bi se sprečilo ometanje rada pravosudnih organa i obezbedila zaštita pojedinaca od neosnovanog optuživanja da su izvršili neko krivično delo koje se goni po službenoj dužnosti, uprkos činjenici što to delo nisu učinili. Uz navedeno, jedan od ciljeva inkriminisanja ovog krivičnog dela jeste svakako i sprečavanje daljeg vršenja krivičnog dela pod pretnjom izricanja kazne zatvora u trajanju do čak 5 godina.

Koja vrsta štete nastaje usled lažnog prijavljivanja? 

Vršenjem krivičnog dela lažnog prijavljivanja oštećenom licu može biti prouzrokovana nematerijalna šteta koja se ogleda u pretrpljenim duševnim bolovima usled povrede časti i ugleda.

Koji je rok za podnošenje tužbe? 

Tužba se najčešće podnosi nakon pravnosnažnosti presude kojom se okrivljeni oglašava krivim da je izvršio krivično delo lažnog prijavljivanja. U svakom slučaju, rok za podnošenje tužbe za naknadu štete je 3 godine od kada je oštećeno lice saznalo za štetu i lice koje je štetu učinilo, odnosno 5 godina od kada je šteta nastala.

Kako se određuje visina naknade štete?

Prilikom odlučivanja o zahtevu za naknadu nematerijalne štete, kao i o visini njene naknade, sud će ceniti sve okolnosti slučaja, dokaze koji su izvedeni u toku postupka, posebno vodeći računa o značaju povređenog dobra i cilju kome služi ta naknada, ali i o tome da se njome ne pogoduje težnjama koje nisu spojive sa njenom prirodom i društvenom svrhom

Podelite ovaj članak
Pročitajte ostale tekstove
Najnoviji slučajevi
Zakažite video poziv sa advokatom

Umesto sastanka u kancelariji, održavamo konsultacije i preko video poziva, putem Google meet platforme, koja je svima dostupna.

Cena konsultacija je 5.000,00 dinara, i plaća se unapred, najkasnije jedan radni dan pre termina konsultacija.

Ukoliko uplata ne bude bila vidljiva na računu jedan radni dan pre zakazanog termina, zadržavamo pravo da otkažemo zakazani termin.

Ako ste uplatili iznos za konsultacije, a iz opravdanih razloga budete sprečeni da se pojavite na video pozivu u zakazanom terminu, potrebno je da nas o tome obavestite jedan radni dan unapred kako bismo pomerili sastanak i zakazali drugi termin.

Podaci za uplatu

Primalac: Advokat Popović Srđan, Novi Sad, Lasla Gala 7
Svrha uplate: Konsultacije
Br. računa: 265-7570310000079-54