Naknada štete usled ujeda psa lutalice

Sadržaj

Naknada štete prilikom povreda zadobijenih ujedom psa lutalice

Psi lutalice predstavljaju veliki problem kako u gradu, tako i na selu, a u većini slučajeva radi se o kućnim ljubimcima koji su napušteni od strane vlasnika za koje vlada mišljenje da nisu opasni ukoliko ih “ne dirate”. Međutim, u praksi se neretko dešava da psi lutalice bez bilo kakvog povoda postanu agresivni i napadnu ljude, a sve češće i decu, čime celokupan problem pasa lutalica i pitanja naknade štete postaje sve prisutniji, zbog čega je važno da znate kako da pravilno postupite ukoliko se nađete u pomenutoj situaciji.

Vrste štete nanešene ujedom psa lutalice

Šteta koja može nastati prilikom napada odnosno ujeda psa lutalice može biti nematerijalna ali i materijalna šteta. 

Materijalna šteta

Materijalna štete se u konkretnom slučaju može ogledati na primer u troškovima lečenja koje je oštećeni bio dužan da plati ili u izgubljenoj zaradi ukoliko oštećeno lice usled povreda koje je zadobio, nije bio u mogućnosti da radi određeni vremenski period.

Nematerijalna šteta

Kada govorimo o nematerijalnoj šteti, prilikom ovakvog nemilog događaja oštećeni može da pretrpi fizički bol i strah, imajući u vidu traumu koju doživi predmetnom prilikom.

Međutim, ono što je manje poznato, a takođe predstavlja osnov za naknadu nematerijalne štete povodom ovakvog događaja, jesu duševni bolovi nastali usled naruženosti. Naime, u praksi se veoma često dešava da oštećenom ostane vidljiv ožiljak nakon ujeda ili ogrebotine psa lutalice, te je za građane veoma važno da znaju da i iz pomenutog razloga imaju pravo na naknadu nematerijalne štete.

Ko snosi odgovornost za pse lutalice?

Za štetu nastalu usled ujeda psa lutalice odgovorna je jedinica lokalne samouprave na čijoj teritoriji se dogodio događaj koji je prouzrokovao štetu, a što dalje znači da građani naknadu štete potražuju od grada, odnosno opštine na čijoj teritoriji je došlo do napada psa lutalice.

Za naknadu ovakve vrste štete od grada ili opštine, bitno je da se radi o psu koji nema vlasnika, dakle o psu lutalici,

Ko snosi odgovornost za vlasničke pse?

 a ukoliko pas ima vlasnika, šteta se u tom slučaju potražuje od vlasnika, a sve u skladu sa Zakonom o obligacionim odnosima.

Procedura dobijanja pomoći i evidentiranja ujeda psa lutalice

Nakon ujeda psa lutalice potrebno je što pre obratiti se nadležnom lekaru i zatražiti neophodnu medicinsku pomoć. Prilikom pregleda, napomenite da su povrede zadobijene napadom psa lutalice, kako bi postupajući lekar navedene činjenice mogao konstatovati u medicinskom izveštaju. Takođe, lekar će Vam prepisati adekvatnu terapiju i uputiti Vas u nadležnu ustanovu kako biste primili antitetanusnu zaštitu.

Postupak naknade štete povodom ujeda psa lutalice

Radi naplate štete povodom ujeda psa lutalice neophodno je pokrenuti sudski spor, podnošenjem tužbe nadležnom sudu. Sudski postupak povodom ovakve vrste naknade štete nije komplikovan i isti zahteva samo jedno pojavljivanje oštećenog pred sudom radi davanja iskaza o predmetnom događaju, a celokupan sudski postupak najčešće traje do godinu dana. 

Kako se tarifira sudski spor za naknadu štete ujeda psa lutalice?

Veoma značajna informacija za oštećena lica jeste da se postupci za naknadu štete prema Tarifi o nagradama i naknadama troškova za rad advokata uvek mogu voditi tako da ne platite nikakve troškove advokatu, a da advokat na kraju postupka naplati troškove u vidu dogovorenog procenta od naknade štete koja bude dosuđena na sudu, tako da se postupak za naknadu štete može sprovesti bez bilo kakvih prethodnih plaćanja i uz maksimalnu zaštitu interesa klijenta.

Podelite ovaj članak
Pročitajte ostale tekstove
Najnoviji slučajevi
Zakažite video poziv sa advokatom

Umesto sastanka u kancelariji, održavamo konsultacije i preko video poziva, putem Google meet platforme, koja je svima dostupna.

Cena konsultacija je 5.000,00 dinara, i plaća se unapred, najkasnije jedan radni dan pre termina konsultacija.

Ukoliko uplata ne bude bila vidljiva na računu jedan radni dan pre zakazanog termina, zadržavamo pravo da otkažemo zakazani termin.

Ako ste uplatili iznos za konsultacije, a iz opravdanih razloga budete sprečeni da se pojavite na video pozivu u zakazanom terminu, potrebno je da nas o tome obavestite jedan radni dan unapred kako bismo pomerili sastanak i zakazali drugi termin.

Podaci za uplatu

Primalac: Advokat Popović Srđan, Novi Sad, Lasla Gala 7
Svrha uplate: Konsultacije
Br. računa: 265-7570310000079-54