Naknada štete usled ujeda psa lutalice

Psi lutalice predstavljaju veliki problem kako u gradu, tako i na selu, a u većini slučajeva radi se o kućnim ljubimcima koji su napušteni od strane vlasnika za koje vlada mišljenje da nisu opasni ukoliko ih “ne dirate”. Međutim, u praksi se neretko dešava da psi lutalice bez bilo kakvog povoda postanu agresivni i napadnu ljude, a sve češće i decu, čime celokupan problem pasa lutalica i pitanja naknade štete postaje sve prisutniji, zbog čega je važno da znate kako da pravilno postupite ukoliko se nađete u takvoj situaciji.

Pre svega, bitno je da znate da šteta nastala povodom ujeda psa lutalice može biti nematerijalna šteta (strah, fizički bol, duševni bolovi), ali i materijalna šteta (pocepana odeća, gubitak prihoda zbog lečenja…).  Kada govorimo o nematerijalnoj šteti, prilikom ovakov nemilog događaja oštećeni trpi fizički bol i strah, imajući u vidu traumu koju doživi.
Međutim, ono što je manje poznato, a takođe predstavlja osnov za naknadu nematerijalne štete povodom ovakvog događaja, jesu duševni bolovi usled naruženosti. U praksi se veoma često dešava da oštećenom ostane vidljiv ožiljak nakon ujeda ili ogrebotine psa lutalice, te je za građane veoma važno da znaju da i iz pomenutog razloga imaju pravo na naknadu nematerijalne štete.

Za štetu nastalu usled ujeda psa lutalice odgovorna je jedinica lokalne samouprave na čijoj teritoriji se dogodila štetna radnja, a što dalje znači da građani naknadu štete potražuju od grada, odnosno opštine na čijoj teritoriji je došlo do napada psa lutalice.
Za naknadu ovakve vrste štete od grada ili opštine, bitno je da se radi o psu koji nema vlasnika, dakle o psu lutalici, a ukoliko pas ima vlasnika, šteta se potražuje od vlasnika, a sve u skladu sa Zakonom o obligacionim odnosima.

Nakon ujeda psa lutalice potrebno je što pre zatražiti neophodnu medicinsku pomoć, gde će Vam nadležni lekar dati adekvatnu terapiju i uputiti u nadležnu ustanovu kako bi primili antitetanusnu zaštitu, a što će sve postupajući lekar konstatovati na Vašem medicinskom nalazu.

Radi naplate štete povodom ujeda psa lutalice neophodno je pokrenuti sudski spor, podnošenjem tužbe nadležnom sudu.Sudski postupak povodom ovakve vrste naknade štete nije komplikovan i isti zahteva samo jedno pojavljivanje oštećenog pred sudom, ukoliko oštećeni ima advokata koji ga zastupa, a prosek trajanja postupka jeste do godinu dana.

Veoma značajna informacija za oštećene jeste da se postupci za naknadu štete prema Tarifi o nagradama i naknadama troškova za rad advokata uvek mogu voditi tako da ne platite nikakve troškove advokatu, a da advokat na kraju postupka naplati troškove u vidu dogovorenog procenta od naknade štete koja bude dosuđena na sudu, tako da se postupak za naknadu štete može sprovesti bez bilo kakvih prethodnih plaćanja i uz maksimalnu zaštitu interesa klijenta.

Ukoliko ste žrtva ovakvog nemilog događaja, nemojte se ustručavati da nas kontaktirate, budući da naša kancelarija ima bogatu praksu u ovakvim predmetima i uz odgovarajuća stručna znanja i iskustvo, pomoći ćemo Vam da u potpunosti ostvarite prava koja Vam po zakonu pripadaju.

Podelite ovaj članak

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Pročitajte ostale tekstove