Kako naplatiti štetu iz saobraćajne nesreće

Sadržaj

Saobraćajne nesreće se relativno često dešavaju, i važno je da znate kako treba da u toj situaciji postupite. Sva motorna vozila se obavezno osiguravaju, da bi šteta koja nastane mogla da se nadoknadi od osiguranja. Odmah nakon same nesreće, treba da pozovete policiju, koja će uraditi uviđaj i na taj način obezbediti dokaze. Kod manje štete, i kada nema povređenih lica, možete i da popunite “Evropski izveštaj” o saobraćajnoj nezgodi, ali naš savet je da to izbegavate i da pozovete policiju, iz razloga što se u praksi dešava da drugi učesnik najpre priznaje da je kriv za nezgodu da ne biste zvali policiju, a kasnije promeni svoju izjavu i na taj način onemogućava da naplatite nadoknadu štete.

Nakon što policija uradi uviđaj, potrebno je da se šteta prijavi osiguranju. Šteta iz saobraćajne nezgode može da bude materijalna (šteta na vozilu, šteta na predmetima koji su u vozilu, šteta na predmetima i objektima izvan vozila, šteta zbog izgubljene zarade, itd.) i nematerijalna (šteta zbog pretrpljenog straha, fizičkog bola zbog povreda, duševnih bolova zbog naruženosti, duševnih bolova zbog smrti bliskog lica koji se isplaćuju porodici preminulog, itd.).

Treba da znate da osiguravajuća društva u najvećem broju slučajeva isplate manju naknadu štete u odnosu na naknade koje dosuđuju sudovi. Zato je uvek preporučljivo da se unapred obratite advokatu po preporuci, da biste ostvarili pravo na punu naknadu štete koja vam po zakonu pripada. Primera radi, osiguravajuća društva uvek odbijaju da isplate naknadu štete za pretrpljeni strah ako lice nije zadobilo fizičke povrede, dok sud takve naknade redovno dosuđuje. Takođe, štete na vozilima, izgubljene zarade, pa i štete za pretrpljene fizičke bolove, duševne bolove, itd, osiguravajuća društva u najvećem broju slučajeva isplate u umanjenom iznosu, po svojim obračunima. Uvek treba proveriti kod advokata koji se bavi takvom vrstom slučajeva koji je iznos ukupne naknade štete na koji zaista imate pravo, kako ne biste ostali oštećeni u određenom delu.

Postupci za naknadu štete se prema Tarifa o nagradama i naknadama troškova za rad advokata uvek mogu voditi tako da ne platite nikakve troškove advokatu, a da advokat na kraju postupka naplati troškove u vidu dogovorenog procenta od naknade štete koja bude dosuđena na sudu, tako da se postupak za naknadu štete može sprovesti bez bilo kakvih plaćanja i uz maksimalnu zaštitu interesa klijenta.

Ukoliko ste imali saobraćajnu nesreću, i potreban Vam je savet ili pravna pomoć nekog od naših stručnjaka, slobodno nas kontaktirajte radi konsultacija i dogovora oko zastupanja.

Podelite ovaj članak
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Pročitajte ostale tekstove
Najnoviji slučajevi