Naknada štete zbog nezakonitog otkaza

Naknada štete zbog nezakonitog otkaza

Otkaz je nezakonit ukoliko nije sproveden u skladu sa Zakonom o radu, tj. ako nije ispoštovan propisani postupak za otkaz ili razlog za otkaz nije bio opravdan. U tom slučaju zaposleni se može obratiti sudu podnošenjem tužbe radi poništaja nezakonitog otkaza, i to u roku od 60 dana od dostavljanja rešenja, a nakon isteka tog […]

Tužba za isplatu zarade

Tužba za isplatu zarade

Zarada predstavlja značajno sredstavo namirenja egzistencijalnih potreba svakog čoveka, a takođe, jedno je od osnovnih prava zaposlenih. Zakonom o radu predviđeno je da svaki zaposleni ima pravo na odgovarajuću zaradu, koja se utvrđuje u skladu sa zakonom, opštim aktom i ugovorom o radu. Odgovarajuća zarada obuhvata zaradu za obavljeni rad i vreme provedeno na radu, […]

Naknada štete za neiskorišćen godišnji odmor

Naknada štete za neiskorišćen godišnji odmor

Tokom života svaki radno sposoban čovek se bar jednom  našao u situaciji da je ostao bez posla, usled prestanka radnog odnosa. Da li ste znali da u navedenom slučaju imate pravo na naknadu ukoliko niste iskoristili svoj godišnji odmor? Naime, jedno od osnovnih prava zaposlenog jeste upravo pravo na korišćenje godišnjeg odmora. Korišćenje godišnjeg odmora […]

Poništaj otkaza ugovora o radu

Poništaj otkaza ugovora o radu

Najveći broj sudskih sporova povodom radnih odnosa u našoj zemlji za predmet ima upravo nezakonit otkaz. U tom sporu je u prvom stepenu nadležan osnovni sud prema sedištu tuženog (poslodavca), odnosno osnovni sud u mestu gde zaposleni radi ili gde je rad obavljao, i postupak povodom nezakonitog otkaza za poništaj otkaza ugovora o radu vodi […]