Povećanje alimentacije

Povećanje alimentacije

Obaveza plaćanja alimentacije kao zakonskog izdržavanja nastaje po samoj sili zakona, ali da bi izdržavano lice moglo ostvariti ovo svoje pravo, potrebno je da prethodno obaveza davaoca alimentacije bude utvrđena sudskom presudom. Izdržavanje se određuje prema potrebama poverioca i mogućnostima dužnika izdržavanja, pri čemu se vodi računa o minimalnoj sumi izdržavanja. Potrebe poverioca izdržavanja zavise […]

Razvod braka

Razvod braka

Razvod braka kao jedno od osnovnih prava supružnika, regulisan je Porodičnim zakonom i predstavlja zakonom uređen način prestanka bračne zajednice. Naime, brak može prestati na dva načina- tužbom za razvod braka ili sporazumom supružnika odnosno njihovim zajedničkim predlogom za razvod braka. Ukoliko su supružnici saglasni da se brak razvede, u tom slučaju postupak za razvod […]

Naplata alimentacije

Naplata alimentacije

Prema Porodičnom zakonu Srbije roditelji imaju pravo i dužnost da izdržavaju svoju decu. U slučaju kada samo jedan roditelj ima starateljstvo nad detetom, drugi roditelj ima zakonsku obavezu da plaća određeni mesečni iznosa radi izdržavanja deteta. Obaveza izdržavanja se reguliše sudskom presudom. Izdržavanje deteta može biti određeno na više načina, te tako, izdržavanje može da […]

Lišenje poslovne sposobnosti

Lišenje poslovne sposobnosti

Poslovna sposobnost stiče se, po pravilu, punoletstvom, ali se u određenim okolnostima može oduzeti ili ograničiti. Prema Zakonu o vanparničnom postupku Republike Srbije, punoletno lice može da bude lišeno poslovne sposobnosti ukoliko su se stekli uslovi predviđeni gore navedenim Zakonom. U samom postupku za lišenje poslovne sposobnosti, odlučuje se o meri lišenja poslovne sposbnosti, određuje […]

Promena visine dečijeg izdržavanja (promena alimentacije)

Promena visine dečijeg izdržavanja (promena alimentacije)

Prema Porodičnom zakonu Srbije dete ima pravo na izdržavanje od roditelja, ili kako se to često naziva, dete ima pravo na alimentaciju. U slučaju kada samo jedan roditelj ima starateljstvo (vrši roditeljsko pravo), drugi roditelj ima zakonsku obavezu da plaća određeni mesečni iznosa radi izdržavanja deteta. Visina izdržavanja treba da omogući najmanje takav nivo životnog […]

Zaštita od nasilja u porodici

Zaštita od nasilja u porodici

Porodičnim zakonom Republike Srbije regulisano je da nasilje u porodici predstavlja ponašanje kojim jedan član porodice ugrožava telesni integritet, duševno zdravlje ili spokojstvo drugog člana porodice. Dakle, svako ponašanje, koje odgovara prethodno opisanom, predstavlja vršenje nasilja u porodici, kojem ni jedno ljudsko biće ne sme biti izloženo. Nažalost, takve situacije se ipak povremeno dešavaju. Sve […]

Tužba za razvod braka

Tužba za razvod braka

U Srbiji prosečno oko 35000 ljudi godišnje zaključi brak dok se oko 8000 razvede pa je bračno pravo za oblast porodičnog prava svakako najvažnija oblast i potreba da se pronađe dobar advokat za razvod braka i uopšte za porodično pravo je vrlo značajna. U prilog navedenom govori činjenica da razvod braka ne znači samo formalan prekid […]

Sporazumni razvod braka

Sporazumni razvod braka

Brak je zakonom uređena zajednica života muškarca i žene koji se sklapa na osnovu slobodnog pristanka budućih supružnika. Porodičnim zakonom RS regulisani su uslovi i postupak za sklapanje braka, dejstva braka, ali i razlozi za njegov prestanak. Inicijalni akt kojim se pokreće brakorazvodna parnica može biti tužba za razvod braka ili predlog za sporazumni razvod […]

Bračni ugovor (predbračni ugovor)

Bračni ugovor (predbračni ugovor)

Bračni ugovor je ugovor kojim supružnici ili budući supružnici uređuju svoje imovinske odnose, u skladu sa svojim dogovorom. Prema Porodičnom zakonu, imovina stečena u toku braka predstavlja zajedničku imovinu partnera. Međutim, relativno često postoji potreba da se imovinski odnosi drugačije urede, i Zakon zbog toga ostavlja mogućnost da supružnici zaključe bračni ugovor (ili, kako se […]

Izdržavanje dece kod razvoda braka

Izdržavanje dece kod razvoda braka

Jedno od najvažnijih pitanja kod razvoda braka jeste izdržavanje dece od strane roditelja sa kojim deca ne žive. Da bi se prava dece potpuno zaštitila, važno je da se ovo pitanje od samog početka pažljivo i dobro uredi. Dete ima pravo da ga izdržava roditelj sa kojim dete ne živi, i to je istovremeno i […]