Poništaj testamenta

Poništaj testamenta

Testament, poslednja volja ostavioca, ili zaveštanje je institut koji je regulisan Zakonom o nasleđivanju Republike Srbije. Zaveštanje ili testament je jednostrana, lična i uvek opoziva izjava volje sposobnog lica kojom ono raspoređuje svoju imovinu za slučaj smrti. Da bi se sačinilo zaveštanje, lice mora da ima najmanje petnaest godina i da je sposobno za rasuđivanje, […]

Raskid/poništaj Ugovora o doživotnom izdržavanju

Raskid/poništaj Ugovora o doživotnom izdržavanju

Zakonom o nasleđivanju Republike Srbije regulisan je Ugovor o doživotnom izdržavanju kao ugovor koji se zaključuje između davaoca i primaoca izdržavanja, gde je davalac u obavezi da pruži potrebnu brigu i negu primaocu izdržavanja, a kao naknadu za pomenuto, primalac izdržavanja se obavezuje da nakon svoje smrti na davaoca prenese određenu svojinu ili prava. Obaveza […]

Raspravljanje zaostavštine (Ostavinska rasprava)

Raspravljanje zaostavštine (Ostavinska rasprava)

U postupku za raspravljanje zaostavštine (ostavinski postupak) se utvrđuje koja imovina sačinjava zaostavštinu preminulog, ko su njegovi naslednici, i koja prava iz zaostavštine pripadaju kojim naslednicima. Postupak se, po pravilu, pokreće po službenoj dužnosti od strane suda koji nakon što mu matičar dostavi izvod iz matične knjige umrlih, određuje koji javni beležnik će sprovesti ostavinsku […]

Testament (Zaveštanje)

Testament (Zaveštanje)

Testament (Zaveštanje) je dokument kojim neko lice raspodeljuje svoju imovinu za slučaj smrti u zakonom određenom obliku. Uslovi za sastavljanje testamenta (Zaveštanja) su starost od petnaest ili više godina, kao i sposobnost za rasuđivanje. Testament (Zaveštanje) može biti sastavljen u više različitih oblika, od kojih su neki: svojeručni testament, pismeni testament pred svedocima, sudski testament, […]

Ugovor o doživotnom izdržavanju

Ugovor o doživotnom izdržavanju

Ugovor o doživotnom izdržavanju se zaključuje kada je jednoj stranci (primalac izdržavanja) potrebno izdržavanje, briga i pomoć. U tom slučaju, druga stranka (davalac izdržavanja) se obavezuje da primaoca izdržavanja izdržava, pomaže ga i brine o njemu, za šta nakon smrti primaoca izdržavanja dobija određenu imovinu primaoca izdržavanja (najčešće nekretninu, ali može da se ugovori i druga […]