Prolazak na crveno svetlo na semaforu

Prolazak na crveno svetlo na semaforu

Crveno svetlo na semaforu označava zabranjen prolaz. Prolaskom na crveno svetlo na semaforu, vozač dovodi u opasnost ne samo sebe već i ostale učesnike u saobraćaju i na taj način čini jedan od najtežih prekršaja u saobraćaju. Posledice ovakvog postupanja vozača mogu biti sudar sa drugim vozilom ili obaranje pešaka na pešačkom prelazu. Vozač koji […]

Prelazak preko neisprekidane uzdužne linije (tzv. pune linije)

Prelazak preko neisprekidane uzdužne linije (tzv. pune linije)

Jedan od najčešćih saobraćajnih prekršaja na putevima jeste preticanje preko pune linje. Naime, preticanje ili obilaženje jesu uslovne radnje koje vozač sme da vrši samo ukoliko time ne ometa normalno kretanje vozila koja dolaze iz suprotnog smera i ako na putu ima dovoljno prostora za bezbedno izvođenje pomenutih radnji. Dakle, vozač ne sme svojim ponašanjem […]

Remećenje javnog reda i mira

Remećenje javnog reda i mira

Zakonom o javnom redu i miru propisani su prekršaji protiv javnog reda i mira, kao i kazne za učinioce istih. Naime, pomenutim Zakonom regulisano je da u prekršaje protiv javnog reda i mira spadaju dela kojima se na javnom mestu ugrožava javni red i mir, tj. stvara uznemiravanje građana, ometanje ostvarivanja njihovih prava i sloboda, […]

Nasilnička vožnja

Nasilnička vožnja

Agresivna odnosno nasilnička vožnja jeste ozbiljan društveni problem i sve učestalija pojava na putevima, koja uzrokuje veliki broj saobraćajnih nezgoda sa ozbiljnim posledicama. Nasilnička vožnja regulisana je Zakonom o bezbednosti saobraćaja na putevima i predstavlja jedan od najtežih oblika prekršaja, koji se ogleda u postupanju vozača koje je u suprotnosti sa saobraćajnim propisima. Dakle, reč […]

Vožnja u alkoholisanom stanju

Vožnja u alkoholisanom stanju

Alkohol je jedan od najčešćih uzročnika saobraćajnih nezgoda, a posledice mogu biti itekako ozbiljne. Budući da alkohol utiče na psihofizičke sposobnosti čoveka, potpuno je razumljivo zašto vožnja u alkoholisanom stanju predstavlja najrizičniji oblik ponašanja u saobraćaju. Ukoliko Vam se stavlja na teret vožnja u alkoholisanom stanju, i protiv Vas se vodi prekršajni postupak, to ne […]

Upravljanje vozilom bez dozvole

Upravljanje vozilom bez dozvole

Statistički podaci ukazuju da je u poslednje vreme, na putevima u Srbiji povećan broj vozača koji upravljaju vozilom bez posedovanja vozačke dozvole. Takođe, povećava se i broj onih koji upravljaju vozilom za vreme trajanja zaštitne mere zabrane upravljanja motornim vozilom. Upravljanje vozilom bez dozvole predstavlja jedan od težih prekršaja u saobraćaju. Shodno navedenom, od izuzetne […]

Ugrožavanje bezbednosti saobraćaja

Ugrožavanje bezbednosti saobraćaja

Svaki vozač je dužan da vodi računa o bezbednosti u saobraćaju i da sa posebnom pažnjom postupa prema drugim učesnicima u saobraćaju, a koja obaveza je propisana zakonom. Naime, pre upoznavanja sa vrstama i kaznenim odredbama za krivična dela protiv bezbednosti javnog saobraćaja važno je da znate da ukoliko Vam se stavlja na teret da […]

Parkiranje vozila na nedozvoljenom mestu

Parkiranje vozila na nedozvoljenom mestu

Zakonom o bezbednosti saobraćaja na putevima regulisano je parkiranje i zaustavljanje vozila. Opšte pravilo koje je propisano pomenutim zakonom jeste da vozač ne sme da zaustavi, odnosno parkira vozilo na mestu na kome bi ono ugrožavalo bezbednost drugih učesnika u saobraćaju ili predstavljalo smetnju za normalno odvijanje saobraćaja ili kretanje pešaka. Međutim, u praksi se […]

Prekršajni nalog

Prekršajni nalog

Zakonom o prekršajima propisano je da se prekršajni nalog izdaje kada je za prekršaj zakonom ili drugim propisom od prekršajnih sankcija predviđena samo novčana kazna u fiksnom iznosu, što znači da se radi o lakšim prekršajima. Najčešće se radi o lakšim prekršajima iz oblasti saobraćaja, kao što su nekorišćenje sigurnosnih pojaseva tokom vožnje, upotreba mobilnog […]

Krivično delo nedavanje izdržavanja

Krivično delo nedavanje izdržavanja

Nedavanje izdržavanja kao krivično delo regulisano je članom 195 Krivičnog Zakonika Republike Srbije i pored nasilja u porodici predstavlja jedno od najrasprostranjenijih krivičnih dela koja se odnose na krivična dela protiv braka i porodice. Upravo zbog činjenice da se kao oštećeni ovim krivičnom delom javljaju bliski srodnici, a najčešće deca, koja su socijalno ugrožena  i […]